• ro
 • en

2023 - Sancțiuni piață asigurări - reasigurări și intermediari

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat pe parcursul anului 2023 mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața asigurărilor, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Aprilie 2023

Societăți de asigurare

Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group  S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5)  din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

*****

 

Martie 2023

Societăți de asigurare

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.500 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că Societatea nu a realizat în mod adecvat identificarea tuturor sistemelor importante, respectiv nu a inclus în aceste sisteme software, aplicația Arhimed.
 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (12) și 21 alin. (1) și alin. (3), din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a transmis, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile de la solicitare, valoarea maximă de despăgubire;
 • societatea nu a formulat un răspuns cererii părții solicitante în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, fie formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, fie notificând părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire;
 • societatea nu a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii, și/sau rezultatul motivat al investigaţiilor nu a fost comunicat în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare.
 • încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b), art. 18 alin. (4), și art. 19 alin. (5) lit. h), lit. k) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, în sensul că:
  • societatea nu a informat în scris partea prejudiciată, cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, nici în procesul de avizare și nici prin procesul verbal de constatare care nu cuprinde lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
  • procesul-verbal de constatare nu cuprinde informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto.

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Retragerea autorizației de funcționare a societății, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a hotărât promovarea unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității societății și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului până la numirea lichidatorului judiciar. De asemenea, societatea a fost sancționată cu amendă în sumă de 224.100 lei.

Mai multe informații în comunicatul de presă:

https://www.asfromania.ro/ro/a/2710/autoritatea-de-supraveghere-financiara-retrage-autorizatia-de-functionare-a--euroins-romania-si-constata-starea-de-insolventa-a-societatii

 

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 78.000 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 74.900 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

*****

 

Februarie 2023

Societăți de asigurare

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Generali România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă de 54.000 lei pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Intermediari

Prestige Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, prin netransmiterea în termenul legal la A.S.F. a modificării cărții de identitate a conducătorului executiv.

*****

 

Ianuarie 2023

Societăți de asigurare

Societatea Uniqa Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.500 lei, pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu art. 34 alin. (6) și art. 38 alin. (1) și (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că nu a furnizat clienților informații obiective, complete, reale și corecte privind un anume produs de asigurare;
 • încălcarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări, în sensul că nu a pus la dispoziția tuturor distribuitorilor informațiile privind modificările asupra unui produs de asigurare, referitoare la acoperirea riscurilor asociate îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV2 condiționată de existența certificatului verde;
 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că a încheiat cu o persoană juridică două contracte de asigurare la care au fost aduse modificări prin acte adiționale prin care a fost schimbat statutului acestei persoane juridice din agent afiliat în contractant, iar în această calitate au fost desfășurate activități de distribuție remunerate, situație nepermisă de cadrul legal;
 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) lit. a) și f) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, în sensul că, pentru anumite produse distribuite printr-un intermediar, societatea, în calitate de creator de produse de asigurare, nu a elaborat, potrivit prevederilor legale aplicabile, un document de informare standardizat privind produsul de asigurare (PID) de sine stătător, distinct, structurat cu acurateţe şi fără a crea confuzii.

 

Intermediari

Star Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris, pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

- încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS), în termenul legal, a unui asistent în brokeraj persoană fizică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională și a unui asistent în brokeraj persoană juridică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională ale conducătorului asistentului în brokeraj persoană juridică.