• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

Proiect publicat la data de 24.08.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile calendaristice,  în perioada  24.08 – 02.09.2022.