• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private