Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 7 iulie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Supraveghere

Aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Asiwest Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I a Registrului intermediarilor principali.    

 

B)   Autorizare

Autorizarea domnului Adrian Simionescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului;

Autorizarea domnului Tanciu Adrian în calitate de Director al SSIF Voltinvest S.A.;

Autorizarea doamnei Maria Ruxandra Adeline Mihăilă în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.I.F. Transilvania S.A. de autorizare în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR) de tip închis, diversificat și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a SIF Muntenia S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR) de tip închis, diversificat și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea modificării structurii asociaților Global Risk Services-Insurance Broker S.R.L. și a modificării prevederilor Actului constitutiv al societății.

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.