Legislație secundară PII

 

 

Subiect reglementat    

Norme și hotărâri emise în aplicarea Legii  nr. 411/2004

1. Autorizare

1.1 Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

Norma nr. 11/2015 (forma consolidată, februarie 2020) privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat 

Norma nr. 11/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2019 și Norma nr. 7/2020

1.2 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

Norma nr. 22/2016 (forma consolidată, octombrie 2023) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 22/2016 (forma inițială) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, modificată prin Norma nr. 30/2023    

1.3 Aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie

Regulamentul nr. 1/2019 (forma consolidată, iunie 2020) privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 1/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 10/2020

1.4 Evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor

Regulamentul nr. 3/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 3/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 11/2017 și Regulamentul nr. 10/2020

1.5 Externalizarea activităţii de administrare şi investire a activelor fondului de pensii

Hotărârea CSSPP nr. 21/2008 privind externalizarea activităţii de administrare şi investire a activelor fondului de pensii, în contextul legal al sistemului pensiilor private din Romania

1.6 Autorizarea multipilon

Norma nr. 8/2010 (forma consolidată, martie 2024) privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Norma nr. 8/2010 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 13/2014, Norma  nr. 19/2019, Norma nr. 7/2020 și prin Norma nr. 5/2024

1.7 Autorizarea fondurilor de pensii private

Norma nr. 22/2015 privind  autorizarea fondului de pensii  administrat privat

1.8 Prospectul schemei de pensii  

 Norma nr. 7/2007 (forma  consolidată, februarie 2023) privind  prospectul schemei de pensii private

 Norma nr. 7/2007 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2010, Norma nr. 7/2023

1.9 Autorizarea auditorului financiar

Norma nr. 13/ 2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

 1.10 Autorizarea depozitarului

Norma nr. 11/2014 (consolidare decembrie 2023) privind   activitatea  de depozitare şi   custodie  a activelor fondurilor de  pensii administrate privat

Norma nr. 11/2014 (forma inițială) modificată prin Norma nr. 26/2020 și prin Norma nr.40/2023

1.11 Autorizarea entităţilor care efectuează activitatea de marketing

Norma nr. 3/2013 (forma consolidată, iunie 2024) privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 3/2013 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 14/2014, Norma nr. 10/2017Norma nr. 18/2021, Norma nr. 42/2023 și prin Norma nr. 12/2024.

1.12 Taxe

Regulamentul nr. 16/2014 (forma consolidată, iunie 2020) privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 16/2014 (forma republicată, septembrie 2019), modificat prin Regulamentul nr. 2/2020

2. Participanţi și

operațiuni

 

2.1 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private

Norma nr. 1/2015 (forma consolidată, iunie 2023) privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 1/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2017, Norma nr. 29/2017, Norma nr. 17/2018, Norma nr. 4/2019, Norma nr. 8/2020 , Norma nr. 44/2020 și Norma nr.13/2021, Norma nr. 19/2022; Norma nr. 20/2023

 

 

 

 

2.2 Colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 (forma consolidată, februarie 2023) privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 21/2009Norma nr. 5/2012 și Norma nr. 3/2023

2.3 Protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii private

Norma nr. 12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat 

 

2.4 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

Norma nr. 27/2017 (forma consolidată, octombrie 2023) privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, modificată prin Norma nr. 4/2021, Norma nr.8/2022, Norma nr. 34/2023

2.5 Transferul participanților

Norma nr. 26/2014 (forma consolidată, iulie 2021) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 26/2014 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 36/2016, Norma nr. 12/2017, Norma nr. 16/2021.

2.6 Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 15/2009 (forma consolidată, iunie 2023) operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 15/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 7/2015, Norma nr. 25/2017 și Norma nr. 19/2023

2.7 Comisionul de administrare

Norma nr. 2/2023 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 3/2019 (forma consolidată, februarie 2020) privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat  - abrogată prin Norma nr. 2/2023

Norma nr. 3/2019 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2020 

 3. Reguli prudenţiale şi transparenţă

 

 

 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 13/2012 (forma  inițială), modificată prin Norma nr. 38/2020

Norma nr. 9/2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 7/2010 (forma consolidată, octombrie 2019) privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2010 (forma inițială), modificată prin Norma nr.18/2019 și prin Norma nr. 3/2020, Norma nr. 26/2023

3.3 Obligaţiile de raportare şi transparenţă

 

Norma nr. 19/2021 (forma consolidată, ianuarie 2023) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private

Norma nr. 19/2021(forma inițială) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private – intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, modificată prin Norma nr. 4/2022 și Norma nr. 21/2022, Norma nr. 28/2022

Norma nr. 24/2015 (forma consolidată, august 2020) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pesiilor administrate privat, abrogată prin Norma nr. 19/2021

Norma nr. 24/2015 (forma inițială),  modificată prin Regulamentul nr. 7/2016Norma nr. 31/2017Norma nr. 11/2019Norma nr. 25/2019Norma nr. 5/2020, Norma nr. 31/2020 și Norma 42/2020

3.4 Materiale publicitare

 

Norma nr. 8/2007 (forma consolidată, octombrie 2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora 

Norma nr. 8/2007 (forma inițială), modificată prin Norma nr.14/2014

 4. Guvernanţă corporativă 

 4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor

Norma nr. 3/2014 (forma consolidată, decembrie 2023) privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

Norma nr. 3/2014 (forma inițială), modificată prin Norma 20/2020, Norma nr. 41/ 2023

4.2 Principii de guvernanță corporativă

Regulamentul nr. 2/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2019 și Regulamentul nr. 10/2020

4.3. Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice

Norma nr. 4/2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr. 4/2018 

 

4.4 Arhivare

Norma nr. 33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 33/2017 (forma inițială), modificată prin Regulamentul.nr 10/2020 

5. Măsurile speciale

5.1 Supraveghere specială

Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

 

5.2 Administrare specială

Norma nr. 7/2009 (forma consolidată, februarie 2024) privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat 

Norma nr. 7/2009  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 1/2024

6. Investiţiile fondurilor de pensii private

6.1 Investiţii

Norma nr. 11/2011  (forma consolidată, mai 2024) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Norma nr. 11/2011 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2012Norma  nr. 8/2013Norma nr. 13/2015, Norma nr. 3/2014Norma nr. 22/2019, Norma nr. 2/2021, Norma nr. 4/2023, Norma nr. 15/2023, Norma nr. 10/2024

 

6.2 Derogări temporare de la limitele investiționale

Norma nr. 22/2020 (forma consolidată aprilie 2024) privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat 

Norma nr. 22/2020 (forma inițială) privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat , modificată prin Norma nr. 8/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, Norma 10/2022 și Norma nr. 6/2024

7. Contabilitatea sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, februarie 2023) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017Norma nr. 1/2018Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020Norma 5/2021, Norma 5/2023

7.2 Situaţii financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019Norma nr. 25/2020 și Norma 30/2020

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, august 2020) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private  

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019 și Norma 29/2020

7.4 Inventariere

Norma nr. 25/2016 (forma consolidată, martie 2020) privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Norma 25/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2020

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlul entităţilor

 Regulamentul nr. 11/2016 (forma consolidată, aprilie 2021) privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 11/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 17/2020 și prin Regulamentul nr.  4/2021

8.2 Spălarea banilor

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr. 10/2020

8.3 Sancţiuni internaţionale

Regulamentul nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

9. Litigii

Soluţionarea alternativă a litigiilor

Regulamentul nr. 4/2016 (forma consolidată, 2019) privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 4/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9//2017 și Regulamentul nr. 3/2019

 

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.