Central counterparties

 


Law no. 126/2018 regarding financial instruments

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Regulation (UE) no. 2021/23 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 16 December 2020 on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132
(Text with EEA relevance)

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

REGULAMENTUL (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2155 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/149 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/152 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/153 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale

Regulations

Regulation no. 3/2013 on the authorisation and operation of central counterparties issued in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories of 21 August 2013

Regulation no. 2/2014 Amending and Supplementing Regulation No. 3/2013 of the Financial Supervisory Authority for the Authorisation and Operation of Central Counterparties, issued in compliance with the provisions of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Regulation no. 12/2014 on the Interoperability Arrangements Concluded by Central Counterparties

Regulation no. 7/2015 amending Para (4) of Art. 58 ASF Regulation No. 3/2013 for the Authorisation and Operation of Central Counterparties, issued in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Regulation no. 12/2015 amending the introductory part of Para (4) of Art. 58 of Regulation No. 3/2013 on the authorisation and operation of central counterparties issued in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, approved by Resolution No. 28/2013 of the Financial Supervisory Authority’s Board

Rules

Norm no. 14/2019 for the application of the ESMA Guidelines on the management of central counterparty conflicts of interest and of the ESMA Guidelines on EMIR measures of anti-procyclicality margin for central counterparties

Rule no. 6/2014 on the ESMA Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges

Informatii EMIR