• Home Press Releases
    Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut câștig de cauză, în această săptămână, în două litigii privind spețe din domeniul asigurărilor-reasigurărilor și al pieței de capital
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut câștig de cauză, în această săptămână, în două litigii privind spețe din domeniul asigurărilor-reasigurărilor și al pieței de capital

București, 20 noiembrie 2020 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a avut câștig de cauză, în această săptămână, în două litigii privind spețe din domeniul asigurărilor-reasigurărilor și al pieței de capital.

Prin Hotărârea nr. 1264/19.11.2020, pronunțată în dosarul nr. 6092/2/2020, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Autorității de Supraveghere Financiară în litigiul împotriva Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., respingând, ca nefondată, cererea societății de suspendare a Deciziei A.S.F.  nr. 1136/28.09.2020.

Prin respectiva decizie, societatea Euroins a fost sancționată cu amendă în cuantum de 600.000 lei pentru nerespectarea normelor privind calculul rezervelor tehnice.

De asemenea, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză A.S.F. în litigiul împotriva domnului Constantin Ștefan (Președintele Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A.) și a societății Electroargeş S.A., dispunând respingerea cererii ca neîntemeiată. În această cauză, domnul Constantin Ștefan și Electroargeș S.A. au solicitat Curții de Apel București ”anularea Deciziei de sancționare nr. 936/18.07.2019 (...) și, pe cale de consecință, revocarea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, printre care și cea a sancționării Președintelui Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A., domnul Constantin Ștefan, cu amendă în cuantum de 16.000 lei și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.”

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


20/11/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer