• Home Press Releases
    Precizări ale Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la procesul de lansare de către Bursa Română de Mărfuri a contractelor derivate pe gaze naturale
Precizări ale Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la procesul de lansare de către Bursa Română de Mărfuri a contractelor derivate pe gaze naturale

București, 5 noiembrie 2020 – Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public cu privire la procesul de lansare de către Bursa Română de Mărfuri (BRM) a contractelor derivate pe gaze naturale și potrivit cărora ”Bursa Română de Mărfuri, sub supravegherea pe piața angro a Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a ACER prin sistemul de raportare REMIT și cu acordul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) va oferi, din 16 noiembrie 2020, atât funcțiile de platformă electronică de tranzacționare, cât și post-tranzacționare, prin asumarea calității de contraparte financiară în toate tranzacțiile înregistrate

(…)”, Autoritatea de Supraveghere Financiară face următoarele precizări:

Bursa Română de Mărfuri a depus la A.S.F., în calitatea sa de societate de servicii de investiții financiare, o cerere de aprobare a unui Sistem Organizat de Tranzacționare (SOT), această cerere aflându-se încă în analiza Autorității, fără a se emite până la momentul actual vreun act individual de aprobare a constituirii și funcționării unui sistem organizat de tranzacţionare (SOT) administrat de BRM.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă care aplică prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (act normativ prin care s-a asigurat transpunerea la nivel național a Directivei 2014/65/UE - MIFID II), exercitând atribuții de reglementare și supraveghere pentru prestarea serviciilor și activităților de investiții cu instrumentele financiare, așa cum acestea sunt enumerate în Anexa nr. 1, Secțiunea C din legea menționată anterior.

În domeniul de aplicare a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare intră  trei tipuri de locuri de tranzacționare și anume piaţa reglementată, sistemul multilateral de tranzacţionare (SMT) și sistemul organizat de tranzacţionare (SOT), care sunt reglementate și supravegheate de către A.S.F.

Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este autoritatea competentă pentru supravegherea tranzacțiilor pe piețele centralizate de mărfuri, neavând competențe în ceea ce privește piețele centralizate de gaze și produsele tranzacționate pe aceste platforme și nu și-a exprimat acordul cu privire la lansarea la tranzacționare pe aceste platforme a produselor derivate având ca activ suport gazele naturale.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 


05/11/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer