• Home Public Consultations
    PROIECT Regulament privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
PROIECT Regulament privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 23 ianuarie 2021.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer