• Home Public Consultations
    PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative