PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE