PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 25 septembrie 2021 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii (din coloana nr. 2)

1

2

3