Informare raportări FATCA

În considerarea obligațiilor entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ce intră în categoria instituțiilor financiare definite la art.67 din Ordinul MFP nr.1939/2016, care au obligații de raportare FATCA, aducem la cunoștința acestora următoarele aspecte:

 

[1] A se vedea Regulamentul Trezoreriei SUA §1.1471-4 (d) (6) (ii)

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer