Informare raportări FATCA

În considerarea obligațiilor entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ce intră în categoria instituțiilor financiare definite la art.67 din Ordinul MFP nr.1939/2016, care au obligații de raportare FATCA, aducem la cunoștința acestora următoarele aspecte:

 

[1] A se vedea Regulamentul Trezoreriei SUA §1.1471-4 (d) (6) (ii)