ANUNȚ

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA)  a publicat Consultarea pe marginea documentului Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements . Documentul poate fi accesat AICI 

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 29 aprilie 2021


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer