ABE a publicat documentele de consultare aferente ghidurilor privind guvernanța internă și politicile de remunerare aplicabile firmelor de investiții

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat documentele de consultare aferente ghidurilor privind guvernanța internă și politicile de remunerare aplicabile firmelor de investiții în baza Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD).

Proiectele de ghiduri pot fi consultate la următoarele adrese:

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-internal-governance-investment-firms

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-remuneration-policies-investment-firms

Comentariile pot fi transmise către ABE, conform indicațiilor din fiecare document, până la data de 17 martie 2021. În data de 17 februarie 2021 (14:00 – 16:00), ABE va organiza o dezbatere publică.

postat la 07.01.2021


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer