ABE a publicat documentele de consultare aferente ghidurilor privind guvernanța internă și politicile de remunerare aplicabile firmelor de investiții

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat documentele de consultare aferente ghidurilor privind guvernanța internă și politicile de remunerare aplicabile firmelor de investiții în baza Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD).

Proiectele de ghiduri pot fi consultate la următoarele adrese:

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-internal-governance-investment-firms

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-guidelines-remuneration-policies-investment-firms

Comentariile pot fi transmise către ABE, conform indicațiilor din fiecare document, până la data de 17 martie 2021. În data de 17 februarie 2021 (14:00 – 16:00), ABE va organiza o dezbatere publică.

postat la 07.01.2021