ANUNȚ

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a emis o declarație publică privind riscurile pentru investitorii cu amănuntul atunci când tranzacționează în condiții de piață extrem de incerte din cauza pandemiei COVID-19. De asemenea, ESMA reamintește firmelor de investiții obligațiile privind conduita de afaceri conform regimului MiFID atunci când oferă servicii investitorilor cu amănuntul.

Mai multe detalii privind declarație regăsiți AICI

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer