Orientări ONU furnizare ajutor umanitar RPDC

Vă informăm că, la 30 noiembrie a.c., Comitetul constituit în baza Rezoluției 1718 (2006) a CS ONU a publicat ”Liniile directoare privind excepțiile de la furnizarea de ajutor umanitar către RPDC” , document ce reprezintă a VII-a notificare în sprijinul implementării regimului de sancțiuni instituit împotriva RPDC. Documentul are rolul de a oferi sprijin actorilor implicați (state, organizații internaționale și organizații non-guvernamentale) în derularea activităților de asistență umanitară în beneficiul populației civile și de a îmbunătăți furnizarea de ajutor umanitar în această țară.

Documentul poate fi accesat aici.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer