Additional Reports by the Financial auditors

2020

COMCM SA

Raport suplimentar

 

2018

SIF Transilvania SA

Raport suplimentar

 

2016

SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
Raport suplimentar

ZENTIVA SA
Raport suplimentar cu privire la Societatea ZENTIVA SA, întocmit de Ernst  & Young Assurance Services SRL

FDI ZEPTER DEFENSIVE
Raport privind inventarierea activelor și obligațiilor FDI ZEPTER DEFENSIVE2015

S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Raport suplimentar de proceduri agreate întocmit de Deloitte Audit SRL

SIF TRANSILVANIA
Raport suplimentar întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL 
2014

ZENTIVA S.A.
Adresa de înaintare Raport suplimentar din data de 05.12.2014 cu privire la societatea ZENTIVA SA

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
Raport suplimentar ca urmare a solicitării unui grup de acționari ai S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisa către PricewaterhouseCoopers Audit SRL. Data raportului: 04.11.2014

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
Raport suplimentar ca urmare a solicitării unui grup de acționari ai S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisa către PricewaterhouseCoopers Audit SRL. Data raportului: 06.08.2014

S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Raport de Constatări Efective ("Raport Suplimentar") - Nr.1441/26.03.2014

SC ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. Ghimbav
Raportul suplimentar de audit al SC ATC AGRO CONSTRUCT S.A. Ghimbav întocmit la cererea acţionarului Constantin Pricop.

SC PETROCART SA
Raport suplimentar al auditorului financiar întocmit la solicitarea SIF BANAT CRIȘANA.2013

S.C. DUCTIL S.A. 
Raportul suplimentar de audit al SC MAZARS SRL întocmit la cererea acţionarului Broadhurst Investment LTD al societăţii DUCTIL SA

S.C. UNIO S.A.
Raportul suplimentar de audit al SC UNIO SA întocmit de auditorul financiar SC GENERAL CONSULTING SRL la solicitarea acţionarului Ioan Vasile Tămăşan

S.C. BUCURESTI TURISM S.A.
Raportul suplimentar de audit al SC BUCURESTI TURISM SA întocmit de auditorul financiar SC NICOLIS SRL la solicitarea unor acţionari minoritari


2012

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. 
Raportul suplimentar de audit al SC ELECTROPRECIZIA SA întocmit de auditorul financiar SC SOFT CONT SRL la solicitarea acţionarilor:Lungu Constantin, Lungu Gabriela, Rosculet Claudiu,Eftimie loan

S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. 
Raport suplimentar întocmit de către SC NICOLIS S.R.L., auditor al S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. la solicitarea acţionarului SIF TRANSILVANIA S.A.

S.C. FORCONCID S.A. Rm. Vâlcea
Raport suplimentar întocmit de către SC GEOPIN CONSULTING S.R.L., auditor al S.C. FORCONCID S.A. Rm. Vâlcea şi de către Comisia de cenzori a S.C. FORCONCID S.A. Rm. Vâlcea la solicitarea acţionarului BT Asset Management SAI S.A.

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucureşti
Raport suplimentar de audit întocmit de către SC Audit Expert SRL, auditor al S.C. Electromagnetica S.A. Bucureşti, la solicitarea acţionarului S.I.F. Oltenia


2011

S.C. Alimentara S.A. Craiova
Raport suplimentar de audit întocmit de auditorul financiar Prof univ dr Constantin Staicu al S.C. ALIMENTARA S.A. CRAIOVA, la solicitarea acţionarului S.I.F. Oltenia

S.C. Univers S.A. Râmnicul Vîlcea
Raport suplimentar întocmit de către S.C. GRUPEXPERT S.R.L., auditor al S.C. UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea, la solicitarea acţionarului S.I.F. Oltenia

S.C.C.F. Craiova S.A. 
Raport suplimentar de audit întocmit de auditorul financiar INTERN al Societăţii CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. CRAIOVA, la solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. prin Auditorul Intern Elian Stancu

S.C.C.F. Craiova S.A. 
Raport suplimentar de audit întocmit de auditorul financiar EXTERN al Societăţii CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. CRAIOVA, la solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. prin societatea de audit S.C. Auditex SRL


Completare la raportul suplimentar de audit al Societăţii CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. CRAIOVA, la solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. prin societatea de audit S.C. Auditex SRL


2010

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. 
raport suplimentar întocmit de S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. la cererea acţionarului S.I.F. MOLDOVA
Raport Curent
Scrisoare clarificare privind raportul suplimentar emis în 22.12.2010 la solicitarea S.I.F. Moldova

S.C. CELHART DONARIS S.A. 
raport suplimentar de audit întocmit de S.C. Fidexpert Audit S.R.L., auditorul financiar al societăţii Celhart Donaris S.A., la solicitarea S.I.F. Banat Crişana S.A.

S.C. SIRETUL PAŞCANI S.A. 
raportul auditorului financiar S.C. SIRETUL S.A. Paşcani, la solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A.


2009

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 
Raportul auditorului financiar al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. ca urmare a solicitării unor acţionari minoritari

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. 
Raport suplimentar întocmit de către DELOITTE AUDIT S.R.L. la cererea acţionarului S.I.F. MOLDOVA

S.C. SIRETUL S.A. Paşcani
Raport suplimentar de audit întocmit de auditorul financiar al Societăţii SIRETUL S.A. Paşcani, la solicitarea acţionarului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. prin societatea de audit EXPERT AUDIT S.R.L., reprezentând 5% din drepturile de vot.

S.C. COMVEX S.A. Constanţa
Raport suplimentar de audit întocmit de auditorul financiar al Societăţii COMVEX S.A., la solicitarea acţionarului Expert Placement Services Limited prin S.C.A. Popovici Niţu şi Asociaţii, reprezentând 5% din drepturile de vot.


2008

S.C. MĂTASEA ROMÂNIA S.A. Cisnădie
Raport suplimentar întocmit de către auditor financiar Sonia FECHET, la solicitarea acţionarului S.I.F. Moldova

S.C. ACI S.A. Bistriţa
Raport suplimentar întocmit de către auditor financiar Csiki Francisc, la solicitarea acţionarilor Dănilă Corina Mihaela şi Dănilă Augustin


2007

S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca
Raport suplimentar întocmit de către S.C. MUREŞAN DRAGOŞ APOSTOL S.R.L., auditor al S.C. ARMĂTURA S.A., la solicitarea acţionarului ASAM ARMĂTURA

S.C. COMINCO S.A. - Bucureşti
Raport suplimentar întocmit de către S.C. IMPTAX S.R.L., auditor al S.C. COMINCO S.A., la solicitarea acţionarilor Stoicanu Dan şi Banu John Ion


2006

S.C. Asigurarea Românească ASIROM S.A. - Bucureşti 
Raport suplimentar întocmit de către AUDIT ONE SRL, auditor al S.C. Asigurarea Românească ASIROM S.A., la solicitarea QVT FUND LP

S.C. COMCEREAL S.A. BACĂU 
Raport întocmit de către comisia de cenzori a S.C.COMCEREAL S.A. Bacău la solicitarea acţionarului Broadhurst Investments Limited privind întocmirea unor rapoarte referitoare la gestiunea societăţii în exerciţiul financiar 2005 şi perioada ianuarie-octombrie 2006

S.C. GRANAT S.A. - Mangalia 
Raport suplimentar întocmit de auditor financiar Brânzan Ion la solicitarea acţionarului majoritar Dan Stănescu, asupra situaţiilor financiare pe anul 2005 revizuite ale S.C. GRANAT S.A.

S.C. ARTROM S.A. - Slatina 
Raport suplimentar întocmit de auditor financiar S.C. EVCON EXPERT AUDIT SRL la solicitarea acţionarului SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA cu privire la relaţiile contractuale dintre S.C. ARTROM S.A. SLATINA şi acţionarul majoritar - S.C. SINARA HANDEL GmbH - sau alte societăţi care fac parte din grupul Sinara

S.C. ARTROM S.A. - Slatina 
Raport suplimentar întocmit de auditor financiar S.C. EVCON EXPERT AUDIT SRL la solicitarea acţionarului SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA cu privire la situaţia creditelor angajate de catre S.C. ARTROM S.A. SLATINA la data 01.03.2006

S.C. OTELINOX S.A. - Botoşani 
Raport suplimentar întocmit de către PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL auditor al S.C. OTELINOX S.A., la solicitarea acţionarului Broadhurst Investments Limited

S.C. COMCEREAL S.A. - Botoşani 
Raport suplimentar întocmit de către S.C. AFINACOM S.R.L. - TÂRGOVIŞTE, auditor al S.C. COMCEREAL S.A., la solicitarea acţionarului S.C. PRUTUL S.A.

S.C. FIRMELBO S.A. - Botoşani 
Raport suplimentar întocmit de către S.C. AUDIT EXPERT VD S.R.L. - BOTOŞANI, auditor al S.C. FIRMELBO S.A., la solicitarea acţionarului S.I.F. MOLDOVA

2005

S.C. ZIMTUB S.A. - Zimnicea   
Raport suplimentar întocmit de către S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L., auditor al S.C. ZIMTUB S.A., la solicitarea acţionarului S.I.F. OLTENIA

S.C. CIPROM S.A. - Ploieşti   
Raport suplimentar întocmit de către S.C. LEXAD CONT S.R.L., auditor al S.C. CIPROM S.A., la solicitarea acţionarului Andrici Adrian

S.C. OŢELINOX S.A. - Târgovişte 
Raport suplimentar întocmit de către PRICEWATERHOUSECOOPERS, auditor al S.C. OŢELINOX S.A., la solicitarea acţionarului Broadhurst Investments Limited