Legislație Fond de compensare a Investitorilor FCI

 

Legea 297/2004 privind piața de capital

 

Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor 

 

 

    Regulament nr. 4/2023 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

Regulament nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 05 mai 2022)

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor – forma consolidata

Regulamentul nr. 9/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006  

 

Regulament nr. 3 din 1 februarie 2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor - forma consolidată