Informații utile

Scopul acestui Hub este de a crea o primă legătură între ASF și firmele ce dezvoltă noi modele de afaceri, aplicații, procese sau produse care au un efect direct asupra furnizării de servicii financiare și a facilita interacțiunea cu Autoritatea.

FinTech Hub se adresează următoarelor categorii de firme:

  • Societăți care intenționează să înceapă activitatea pe piețele financiare aflate sub supravegherea ASF și care au un produs sau un serviciu inovator bazat pe tehnologia informației moderne (IT);
  • Entități reglementate de ASF care intenționează să pună în aplicare un produs sau un serviciu inovator bazat pe tehnologia informației moderne (IT).

FinTech Hub este un proiect dezvoltat de ASF pentru a încuraja și sprijini entitățile reglementate sau alte categorii de societăți sau persoane interesate să dezvolte produse și servicii financiare inovatoare pe piețele financiare nebancare.

Prin intermediul FinTech Hub, punem la dispoziția entităților care intenționează să propună sau să ofere produse sau servicii financiare nebancare considerate, conform unor criterii generale prestabilite ca aparținând inovației financiare, următoarele:

  1. un punct unic de contact la nivelul ASF prin FintechHub@asfromania.ro  și o echipă dedicată acestui proiect a cărei experiență acoperă piețele supravegheate de ASF;
  2. sprijin pentru identificarea legislației aplicabile entităţilor/societăților/persoanelor fizice incidente produsului FinTech propus;
  3. îndrumare privind așteptările autorității cu privire la aspecte privind supravegherea activității desfășurate pornind de la modelul de afaceri/produsul sau serviciul financiar inovator oferit;
  4. informații privind procesul de obținere a autorizației de desfășurare a unui anumit tip de activitate, documentele necesare și alte acțiuni necesare, în situația în care cadrul de reglementare implică această cerință pentru dezvoltarea/punerea în aplicare a inovației financiare;
  5. o platformă pentru dezvoltarea de proiecte în asigurări, InsurTech Hub a cărei activitate este coordonată cu InsurTech TaskForce, constituit la nivelul EIOPA și un site dedicat acestei platforme: insurtech-hub.asfromania.ro