Raportează abuz de piață

 

RAPORTARE ÎNCĂLCĂRI PRIVIND ABUZUL DE PIAȚĂ ASTFEL CUM ACESTA ESTE REGLEMENTAT DE REGULAMENTUL UE NR. 596/2014 PRIVIND ABUZUL DE PIAȚĂ ȘI DE LEGEA NR. 24/2017 PRIVIND EMITENŢII DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ

 

Prin Abuz de piaţă se înţelege comportamentul ilegal pe pieţele financiare care presupune utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, divulgarea neautorizată a informaţiilor privilegiate şi manipularea pieţei, astfel cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă.

Orice persoană care are cunoștință despre o încălcare efectivă sau potențială a legislației privind abuzul de piață poate transmite la ASF o raportare a încălcărilor prevederilor legislației europene și naționale în materia abuzului pe piață (Legislație), în condițiile prevăzute de art. 32 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de Titlul VI –Capitolul III din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Furnizând astfel de informații puteți contribui la identificarea unor comportamente neadecvate ale unor persoane sau companii, precum și la corectarea consecințelor negative pe care un astfel de comportament le poate avea asupra pieței de capital.

Pentru acest scop, ASF vă pune la dispoziție un mecanism pentru raportarea încălcărilor sau a potențialelor încălcări ale legislației aplicabile în materia abuzului pe piață. De asemenea, aveți posibilitatea de a lua legătura cu persoanele specializate din cadrul ASF pentru orice comunicare ulterioară privind încălcarea semnalată, având asigurată protecția și/sau anonimatul, după caz. 

IMPORTANT ! ASF nu instrumentează sesizări care țin de aria de competență a altor autorități, prezenta secțiune vizând exclusiv raportarea încălcărilor sau a potențialelor încălcări ale legislației aplicabile în materia abuzului pe piață.  

În cazul în care raportarea dumneavoastră nu vizează încălcări ale legislației privind abuzul de piață, dar vizează alte aspecte din aria de competență a ASF, veți fi redirecționat către Serviciul Relații cu Publicul.

 

 CANALE DE RAPORTARE

EMAIL

rim@asfromania.ro

 

POȘTA

Adresa - Splaiul Independenței nr 15, Sector 5, cod poștal 050092, București;
Destinatar - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Direcția Generală, Serviciul Investigații și Abuz pe Piața, cu mențiunea: „RAPORTARE ÎNCĂLCARE LEGISLAȚIE ABUZ PE PIAȚĂ”

 

TELEFON

 


021.65.96.095


Luni - Vineri, între orele 09.00 – 16.00

 

PERSONAL

 

Puteți stabili o întâlnire cu personalul specializat al ASF, de Luni până Vineri, între orele 09.00 – 16.00, apelând

021.65.96.095

 


PRIVILEGIUL ANONIMATULUI 

Informațiile corecte și reale sunt importante pentru identificarea încălcărilor prevederilor legale privind abuzul pe piața și pentru evitarea consecințelor negative ale unui astfel de comportament asupra pieței de capital. În situația în care persoana care realizează raportarea își dezvăluie identitatea, precum și relația profesională sau personală cu entitatea supravegheată, ASF va putea să comunice ulterior cu aceasta pentru a solicita clarificări privind situația raportată sau eventuale informații suplimentare.

Totuși, pot exista situații în care persoanele care dețin anumite informații privind încălcări efective sau potențiale ale legislației privind abuzul pe piață nu doresc să își dezvăluie identitatea de teama unor posibile consecințe. Utilizând canalele de comunicare (poștă sau telefon) puse la dispoziție de ASF în cadrul prezentei secțiuni puteți comunica cu personalul specializat având anonimatul protejat pe toată durata corespondenței.

Persoana care face raportarea trebuie să se asigure ea însăși că nu dezvăluie informații privind identitatea sa, în caz contrar, ASF nefiind în măsură să garanteze anonimatul.


REGIMUL DE CONFIDENȚIALITATE

ASF are personal specializat desemnat pentru gestionarea raportărilor privind încălcările efective sau potențiale ale legislației privind abuzul pe piață. Doar angajații specializați vor avea acces la identitatea persoanei care face raportarea și a persoanei subiect al acesteia, exceptând cazul în care raportarea se realizează sub anonimat.

Atunci când persoana care face raportarea își dezvăluie identitatea, aceasta trebuie să știe că, în conformitate cu art. 149 (2) din Legea nr. 24/2017, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana care face raportarea, persoana/persoanele subiect al raportării, precum și informațiile primite prin acest mecanism de raportare beneficiază de un regim strict de confidențialitate, identitatea persoanelor și informațiile comunicate putând fi dezvăluite doar în cazurile și condițiile expres prevăzute de legea națională.

În contextul cooperării cu autorități similare din Statele Membre sau țări terțe, datele cu caracter personal ale persoanei care face raportarea, persoanei/persoanelor subiect al raportării, pot fi puse la dispoziția acestor autorități doar cu acordul persoanei care face raportarea.

Persoanele care raportează ASF încălcări efective sau potențiale ale legislației aplicabile în materia abuzului pe piață nu sunt considerate vinovate de încălcarea niciunei restricţii privind divulgarea de informaţii impusă prin contract sau lege, regulamente sau acte administrative şi nu au nicio răspundere de vreun fel cu privire la divulgarea respectivă.  

 
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LUCREAZĂ ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE MUNCĂ

Persoanele care lucrează în temeiul unui contract de muncă și care raportează încălcări ale legislației privind abuzul de piață către ASF sau care sunt acuzate de astfel de încălcări sunt protejate împotriva represaliilor, a discriminării sau a altor tipuri de tratament incorect care se produc din cauza sau în legătură cu raportarea încălcărilor legislației privind abuzul de piață, conform dreptului intern. 

Persoanele care efectuează raportarea au acces la informații și consiliere complete referitoare la căile de atac și procedurile disponibile prevăzute în legislația națională pentru a le proteja împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv la procedurile de solicitare a despăgubirilor bănești.

Persoanele care efectuează raportarea beneficiază de asistenţă efectivă din partea ASF în faţa oricărei autorităţi relevante implicate în protejarea lor împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv prin certificarea, în conflictele de muncă, a situaţiei de denunţător a persoanei care raportează.MĂSURI ADOPTATE 

În urma primirii și analizării raportării, ASF va decide cu privire la inițierea unei investigații pentru a analiza potențiala încălcare a prevederilor legislative în materia abuzului de piață.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că personalul specializat al ASF are obligații de păstrare a confidențialității investigațiilor derulate, prin urmare nu veți putea fi informat asupra stadiului investigației sau asupra rezultatelor decât la finalizarea acesteia, odată ce informațiile devin publice.

În situația în care, în urma raportării și a investigației, sunt identificate aspecte care intră sub incidența legilor penale, ASF va asigura confidențialitatea investigației și a oricărei informații în legătură cu aceasta, iar persoana care a făcut raportarea va fi informată odată ce informațiile devin publice.

Înainte de a transmite în atenţia ASF o reclamaţie privind încălcări efective sau potențiale ale legislației privind abuzul pe piață este important să cunoașteți DETALII PRIVIND FORMULAREA UNEI RAPORTĂRI”