• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 30 martie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Aurel Badea pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Allianz - Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Marlène Marie Pradeilles pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Pierre Jean André Martin în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Amalia Mofori și a domnului Vasileios sau William Nikiforakis în calitate de membri ai Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

Aprobarea doamnei Amalia Mofori și a domnului Vasileios sau William Nikiforakis în calitate de membri ai Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Marian Ionel Bacheș pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Georgiana - Mioara Dumitrache în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea autorizării domnului Cușu Iancu în calitate de Director al SSIF Interfinbrok Corporation S.A.;

Aprobarea autorizării domnului Ionel Uleia în calitate de Director al SSIF Prime Transaction S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2019;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. de alegere a unor burse din state terțe în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Nova Protect Fond și înregistrare a acestuia în Registrul A.S.F.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A., ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Ethniki Holdings S.à.r.l. pentru dobândirea unei participații calificate indirecte la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Ritter - Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. (schimbarea denumirii societății, completarea obiectului de activitate).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.