Lista auditorilor eligibili pentru exercițiul BSR - 27 august 2021

București, 27 august 2021 - ASF a aprobat lista auditorilor eligibili în contextul procedurii de selecție a auditorilor pentru exercițiul BSR - exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor pe piața asigurărilor din România.

În urma revizuirii documentelor comunicate de către solicitanți și a verificării respectării criteriilor de eligibilitate, au fost selectate drept eligibile următoarele companii de consultanță și audit financiar:

  • Ernst & Young Assurance Services SRL în asociere cu Ernst & Young Business Advisory Solutions;
  • Mazars Romania SRL;
  • KPMG Audit SRL;
  • PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
  • Deloitte Audit SRL.

 

Începând cu data publicării listei auditorilor eligibili de către ASF, fiecare societate de asigurări participantă va selecta un auditor din această listă și va comunica ASF auditorul selectat până la 28 septembrie 2020. ASF va verifica eligibilitatea entităților selectate în conformitate cu procedura de selecție a auditorilor și va trimite o confirmare societăților de asigurare participante până la 5 noiembrie 2020. Încheierea contractelor cu auditorii selectați se va realiza până la 12 noiembrie 2020 cel târziu.