COVID-19 - Clarificarea aspectelor legate de aplicarea cerințelor MiFID II privind înregistrarea convorbirilor telefonice.

Izbucnirea COVID-19 (Coronavirus) și răspândirea sa la nivel mondial au creat provocări imediate semnificative pentru societăți, economie și instituțiile financiare. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) emite această Declarație pentru a clarifica aspectele privind aplicarea de către instituțiile de credit și firmele de investiții (denumite în continuare „firme”) a cerințelor MiFID II[1] privind înregistrarea convorbirilor telefonice[2].

MiFID II prevede că registrele obligatorii care trebuie păstrate de către firme includ, printre altele, înregistrarea convorbirilor telefonice referitoare cel puțin la tranzacțiile încheiate atunci când se desfășoară pe cont propriu și la furnizarea de servicii de gestionare a ordinelor clienților legate de primirea, transmiterea și executarea ordinelor.

ESMA a emis numeroase întrebări și răspunsuri (Q&As) pentru a ajuta firmele să aplice aceste cerințe[3]. În Q&A nr. 10, ESMA a clarificat deja acest aspect

“Firmele pot permite persoanelor relevante să utilizeze dispozitive mobile pentru a desfășura activități legate de tranzacțiile încheiate atunci când se desfășoară pe cont propriu și pentru a furniza servicii de gestionare a ordinelor clienților. Acestea includ dispozitivele deținute de firmă care sunt autorizate în mod expres pentru utilizare și dispozitivele care sunt deținute personal și utilizate pentru a desfășura convorbiri relevante. Indiferent de circumstanțe, o firmă trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a împiedica o persoană relevantă să efectueze, să trimită sau să primească convorbirile telefonice și comunicațiile electronice relevante pe dispozitive pe care firma nu le poate înregistra sau copia.

Firmele au obligația de a institui, de a implementa și de a menține o înregistrare eficientă a convorbirilor telefonice și a politicii în domeniul comunicațiilor electronice. Prin urmare, această politică ar trebui să acopere cerințele referitoare la dispozitivele mobile.

De exemplu, politica ar trebui să acopere, printre alți factori, faptul că datele trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani iar persoanele relevante ar trebui să fie împiedicate să șteargă înregistrările. Aceasta ar trebui să acopere ce se întâmplă cu datele/dispozitivul în cazul în care o persoană relevantă părăsește o firmă și ce se întâmplă în cazul în care dispozitivul este pierdut sau furat. În plus, ar trebui să se prevadă și frecvența transferului datelor de pe dispozitivul mobil (fie că este proprietate personală sau autorizat în mod expres de către firmă) către baza de date proprie de păstrare a datelor firmei.”

În cazul în care nu se pot institui mecanismele mai sus menționate, firmelor li se solicită să adopte orice măsuri alternative pentru a asigura respectarea deplină a cerințelor de reglementare existente, cum ar fi utilizarea comunicațiilor electronice care pot fi înregistrate, ca alternativă la convorbirile telefonice.

Cu toate acestea, ESMA recunoaște că, având în vedere circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, pot apărea anumite scenarii în care, în pofida măsurilor luate de firmă, înregistrarea convorbirilor relevante poate să nu fie posibilă (de exemplu, din cauza lucrului brusc la distanță al unei părți semnificative a personalului sau lipsa accesului clienților la instrumentele de comunicare electronică).

În cazul în care, în cadrul acestor scenarii excepționale, firmele nu pot înregistra comunicațiile vocale, ESMA se așteaptă ca acestea să ia în considerare măsurile alternative pe care le-ar putea lua pentru a atenua riscurile legate de lipsa înregistrării. Acest lucru ar putea include utilizarea de procese verbale scrise sau de note ale convorbirilor telefonice atunci când se furnizează servicii clienților, sub rezerva furnizării de informații în prealabil către client cu privire la imposibilitatea înregistrării apelului și la faptul că se vor întocmi în schimb procese verbale sau note scrise ale convorbirii telefonice respective. În aceste scenarii, firmele ar trebui, de asemenea, să asigure o monitorizare sporită și o revizuire ex-post a ordinelor și a tranzacțiilor relevante.

În aceste condiții, ESMA se așteaptă ca firmele să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că măsurile menționate mai sus rămân temporare și că înregistrarea convorbirilor telefonice este restabilită cât mai curând posibil.

 

[1] Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului și măsurile sale de implementare

[2] Vezi articolul 16(7) din MiFID II.

[3] Vezi secțiunea Întrebări și Răspunsuri ESMA privind subiectele MiFID II și MiFIR privind protecția investitorilor și intermediarilor  (Ref: ESMA35-43-349)

 

 

 


 

Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, emite o declarație publică pentru a asigura acțiuni de supraveghere coordonate privind aplicarea Regulamentului privind tranzacțiile financiare din valori mobiliare (SFTR), în special, cu privire la cerințele privind data de începere a raportării, precum și înregistrarea registrelor centrale (TR). Această abordare este necesară pentru a răspunde la efectele cauzate de actuale evoluții adverse ca urmare a pandemiei COVID-19.

Mai multe informații găsiți AICI