• ro
  • en

Reglementări naționale SII

1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI

2. Regulamente și norme A.S.F.:

a) Regulament nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  AICI

b) Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară AICI

c) Norma nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale AICI

d) Norma nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale AICI

e) Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare AICI

f) Norma nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare AICI

g) Norma nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe AICI - abrogată prin Norma nr. 26/2021

h) Norma nr. 33/ 2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud AICI

g) Norma nr. 25/2021 privind guvernanța și securitatea sistemelor de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor utilizate de către societățile de asigurare și de reasigurare AICI

h) Norma nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor  AICI

i) Norma nr.25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare AICI.  Forma editabilă a formularelor din Anexe poate fi descărcată AICI