Legislație intermediari

ACT DE BAZĂ

 

MONITORUL OFICIAL, PARTEA I

ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

Rubrică atribuită

Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări

 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018

 

 

Legea nr. 71/2019

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2019

 

Lege nr. 158/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 29 iulie 2020

 

Norma nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări

nr. 835 din 01 septembrie 2021

Norma nr. 28/2019, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 24 decembrie 2019.

 

 

Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări

Republicată în nr. 453 din 23 iulie 2013

Ø    OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Declarată neconstituțională prin Decizia 447/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 01 noiembrie 2013; Respinsă prin L 1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09 ianuarie 2015;

Ø  Lege 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25 iunie 2014;

Ø  Lege 213/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015.

Asigurători și intermediari

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

 

 

Republicată (r2) în nr. 635 din 15 octombrie 2013.

 

Republicată (r3) în nr. 175 din 09 martie 2016

Ø  r2 a fost modificată și completată prin  L 191/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 06 iulie 2015.

 

Ø  Asigurători și intermediari

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

nr. 385 din 21 mai 2008

Ø  L 62/2009;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 08 aprilie 2009;

Ø  L 128/2013;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 30 aprilie 2013.

Ø  Asigurători și intermediari

Ordinul CSA  nr. 15/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidenţialităţii informaţiilor

nr. 43 din 22 ianuarie 2002

 

Ø  A.S.F., asigurători și intermediari

Ordinul CSA nr. 113118/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii

nr. 560 din 28 iunie 2006

 

Ø  Asigurători și intermediari

Ordinul CSA nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 10 august 2009

 

Ø  Asigurători și intermediari

Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 11 decembrie 2014.

 

Republicat în nr. 733 din 06 septembrie 2019

cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

cu modificările și completările ulterioare

 

Ø  Asigurători și intermediari (integrat)

Norma nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 29 decembrie 2015

 

Ø  Asigurători și intermediari

Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 29 decembrie 2015

  Normă ASF nr. 10/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 22 iunie 2018

  Normă ASF nr. 5/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15 martie 2019

 Anexa - Norma 36/2015 Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de
reasigurare, din 23.12.2015  

Ø  Intermediari

Regulamentul ASF nr. 11/2016privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

- abrogat și înlocuit prin Regulamentul  nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1070 din 30 decembrie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 6/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 13 aprilie 2020

Ø  Asigurători și intermediari (Regulament integrat)

Norma ASF nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13 iulie 2017.

 

Ø  Asigurători și intermediari

Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 01 august 2017

Ø  Norma ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018;

Ø  Norma ASF nr. 36/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 7.09.2020

Ø  Asigurători și intermediari

Norma ASF nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 15 decembrie 2017

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Norma ASF nr. 43/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1251 din 17 decembrie 2020.

Ø  Asigurători și intermediari (Normă integrată)

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 16 martie 2018

Ø  Norma ASF  nr. 1/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 30 ianuarie 2019;

Ø Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø  Asigurători și intermediari (Normă integrată)

Norma ASF nr. 16/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 15 noiembrie 2018.

 

Ø  Asigurători și intermediari

 

Norma ASF 23/2021 privind pregătirea profesională a
distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări    

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 26 august 2021. Formă
aplicabilă la 22 februarie 2022.

Ø  Normă ASF nr. 16/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019

Ø  Asigurători și intermediari

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În vigoare de la 10 decembrie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din 10 decembrie 2019

Ø  Regulament ASF nr. 15/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 08 ianuarie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 29/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13 ianuarie 2021.

 

Ø  Asigurători și intermediari (Regulament integrat)

Norma ASF nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 24 martie 2020.

 

Ø  Asigurători și intermediari

Norma ASF nr. 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 02 aprilie 2020

 

Ø  Asigurători și intermediari

Norma ASF nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 26 august 2020

 

Ø  Asigurători și intermediari

Regulament nr. 8/2023 privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuție aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto

 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 30 mai 2023