• ro
  • en

Măsurile de stimulare a asigurărilor de sănătate și agricole propuse de grupurile de lucru organizate de ASF

București, 23 septembrie 2016 – Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a discutat, în ședința din 21 septembrie 2016, pachetele de soluții identificate de Grupul de lucru Asigurări de Sănătate și respectiv de Grupul de lucru Asigurări Agricole pentru creșterea acestor două piețe esențiale în vederea construirii unui sistem de asigurări matur și diversificat.

Cele două grupuri de lucru au fost constituite la începutul acestui an, alături de alte șase, în cadrul proiectului ASF de conlucrare cu toate părțile implicate pentru modernizarea și dezvoltarea piețelor financiare non-bancare.

Grupul de lucru Asigurări de Sănătate a propus un pachet de măsuri de termen scurt, mediu și lung care să permită valorificarea potențialului de dezvoltare a asigurărilor de sănătate. Dintre măsurile pe termen scurt au fost deja elaborate clarificările tehnice privind aplicarea deductibilităților fiscale pentru polițele de asigurări private de sănătate și este în curs de realizare eliminarea neclarităților din prevederile legale care definesc asigurările suplimentare de sănătate.

De la 1 ianuarie 2016, plafonul de deductibilitate fiscală a fost ridicat de la 250 euro pe an la 400 de euro pe an, ceea ce constituie o premisă importantă de impulsionare a asigurărilor private de sănătate.

O altă măsură propusă pe termen mediu constă în extinderea asigurărilor private către unitățile sanitare publice. În acest scop este necesară amendarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,  dezvoltarea de produse de asigurare adecvate de către asigurătorii privaţi, dar şi susţinerea demersurilor unităților medicale publice pentru prestarea de servicii în regim privat.

Pe termen lung, Grupul susține oportunitatea adoptării unor măsuri de reformare a întregului sistem de asigurări de sănătate din România, prin crearea cadrului de dezvoltare a pieței asigurărilor voluntare de sănătate și de creștere a calității serviciilor medicale. O soluție avută în vedere este impunerea de contribuții personale la serviciile și produsele medicale incluse în pachetele de bază care vor putea fi finanțate prin asigurări voluntare. Dezvoltarea asigurărilor voluntare de sănătate este înscrisă ca obiectiv prioritar în Programul de convergență 2015 – 2018 transmis de România la Bruxelles și ar permite reducerea sarcinii bugetare determinate de sistemul public de sănătate.

Grupul de lucru Asigurări Agricole a propus implementarea unui sistem de management al riscurilor în agricultură bazat pe trei niveluri:

-          încurajarea gestionării adecvate a resurselor financiare de către fermieri, inclusiv prin acordarea de facilități fiscale pentru o sumă de bani economisită în anii agricoli buni pentru suportarea daunelor din anii nefavorabili;

-          mutualizarea riscurilor climatice prin intermediul companiilor de asigurări și subvenționarea primelor de asigurare în vederea creșterii gradului de accesibilitate al fermierilor;

-          crearea Fondului Național de Solidaritate în Agricultură, care ar urma să fie finanțat din fonduri europene, dar și prin contribuții colectate de asigurători de la fermieri, și care ar interveni la acoperirea daunelor excepționale, neacoperite de sistemul privat de asigurări.

De asemenea, Grupul de lucru Asigurări Agricole are pe agendă elaborarea cadrului de reglementare aferent fondurilor mutuale pentru agricultură, conform prevederilor Politicii Agricole Comune 2014 - 2020 aplicabile la nivel comunitar.

Consiliul ASF a aprobat lansarea proiectului de pregătire a cadrului juridic și/sau organizatoric necesar implementării măsurilor de stimulare a asigurărilor de sănătate și a asigurărilor agricole, precum și a dialogului cu Guvernul și ministerele interesate sau cu alte autorități, în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare și diversificare a pieței asigurărilor din România.

Consultați măsurile detaliate propuse de Grupul de lucru Asigurări de Sănătate și de Grupul de lucru Asigurări Agricole.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.