Administratori de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA)

Law no. 74/2015 on managers of alternative investment funds

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 231/2013, of 19 December 2012, supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulations

Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr.74/2015, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital 

Regulation no. 10/2015 on Alternative Investment Fund Management - consolidated version, 2017

Regulation no. 5/2016 amending and supplementing the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 10/2015 on alternative investment fund management

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulation no. 13/2017 amending and supplementing the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 10/2015 on Alternative Investment Fund Management


Regulamentul nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Rules

Rule no. 14/2013 on the investment of undertakings for collective investment in money market instruments such as promissory notes

Rule no. 13/2018 for the application of the Guidelines of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on stress tests scenarios under Article 28 of the Regulation (UE) no. 1.131/2017 regarding the money-market funds

Norma nr. 27/2020 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Q&A AFIA 

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer