• Home ASF Board
    ANUNȚ referitor la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021
ANUNȚ referitor la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021

În atenția entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, care intră în categoria instituțiilor financiare raportoare definite în cadrul Capitolului IX din Ordinul MFP nr.1939/2016.

Vă învederăm cu privire la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 33, Partea I, în data de 12 ianuarie 2021.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer