Interviu acordat de Vicepreședintele ASF pentru sectorul de asigurări, domnul Cristian Roșu, pentru www.financialintelligence.ro

Cristian Roșu: “Riscul de intrare a României în infringement, din cauza legislației RCA, este aproape exclus”

 

14.01.2019

 

 

Ce obiective aveți pentru mandatul de vicepreședinte pentru asigurări în ASF?

Cristian Roșu: Aș începe prin a spune că obiectivul principal este stabilitatea pieței. Dar, având în vedere că piața asigurărilor din România este o piață relativ mică, raportată la populația țării, la PIB-ul României și la dimensiunea piețelor din celelalte țări europene, cred că un alt obiectiv important este dezvoltarea acestei piețe, astfel încât să poată deveni o sursă atât de creștere a PIB-ului, cât și a acoperirii riscurilor, din ce în ce mai multe, cu care se confruntă atât populația, cât și mediul de afaceri.

În acest sens, obiectivele mele personale, dar și ale Autorității de Supraveghere Financiară, se vor devzolta pe două paliere :

  • asigurările obligatorii;
  • asigurările facultative.

În cazul asigurărilor obligatorii, vom revizui cadrul legistativ, atât cel primar, cât și cel secundar, pentru a crea posibilitatea creșterii gradului de cuprindere, dar și înțelegerea utilității acestor tipuri de asigurări, astfel încât consumatorii să înțeleagă rostul unor astfel de asigurări.

În cazul asigurărilor facultative, aș separa asigurările de viață de cele non-viață și mi-aș dori ca această zonă să reprezinte motorul creșterii și dezvoltării pieței asigurărilor la care mă refeream la început.

Această creștere se va putea realiza doar prin crearea unui cadru concurențial adecvat, astfel încât toate produsele de asigurare să devină atractive, conduita asiguratorilor să vină în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, iar consumatorul să devină elementul central al atenției noastre, a tuturor, pentru a fi deplin mulțumit de serviciile oferite și nu numai de promisiunile făcute. Printr-o responsabilizare maximă a tuturor celor ce oferă servicii în piața asigurărilor, asiguratori, intermediari și nu în ultimul rând ASF, se va putea îmbunătăți atât tipologia produselor oferite, cât și calitatea serviciilor prestate.

Care sunt problemele identificate în sectorul asigurărilor?

Cristian Roșu: Nu aș numi probleme ceea ce există acum în sectorul asigurărilor, ci mai corect le-aș cataloga ca oportunități sau provocări.

Aici aș exemplifica prin supravegherea mai atentă pe bază de riscuri a comportamentului, hai să spunem a conduitei, atât a asiguratorilor cât și a intermediarilor, principalele probleme de aici apar. Atât nemulțumirea consumatorilor, cât și petițiile formulate de aceștia provin fie din neînțelegerea corectă a prevederilor legale, cât mai ales din tratamentul neadecvat al derulării contractelor de asigurare, cu precădere în zona producerii riscului asigurat, mai pe scurt al producerii daunei.

Sper ca prin apariția și implementarea legii IDD, cât și a normelor de aplicare ale acesteia, dar și printr-o activitate mai incisivă în acestă zonă a ASF, să reușim echilibrarea acestei probleme pe parcursul anului 2019.

În ce stadiu este actualizarea legislației RCA? Cum evaluați riscul ca România să intre în infringement, în momentul de față?

Cristian Roșu: Riscul de intrare a României în infringement este aproape exclus. Din discuțiile pe care le-am avut cu Comisia Europeană, au rezultat abordări comune ale problemelor semnalate, sunt în continuare în discuție câteva reformulări ale 2-3 articole de lege, urmând ca în cursul lunii februarie să fie transmise Ministerului Finanțelor propunerile finale de modificare legislativă, pe baza cărora se va demara procedura de revizuire solicitată.

Deci, niciun risc, nici de infringement, nici de modificare substanțială legislativă, astfel încât legea ce reglementează RCA să devină o nouă problemă.

Un sfert din mașinile înmatriculate în România nu au RCA, potrivit aprecierilor Consiliului Concurenței. Care sunt masurile luate de ASF pentru remedierea acestei situatii?

Cristian Roșu: Pornind de la date concrete și nu de la aprecieri, pot spune că analizăm împreună, cu factori de decizie din M.A.I această speță pentru a identifica cele mai bune măsuri, dar care intră și în sfera noastră de competență, astfel încât acest subiect să nu mai țină capul de afiș de fiecare dată.

Aveți în vedere renunțarea la posibilitatea încheierii RCA pe o lună? Vă rog să motivați răspunsul.

Cristian Roșu: Deocamdată nu renunțăm la prevederile din lege, după cum am spus și mai devreme, se vor face acele modificări discutate cu Comisia Europeană fără a schimba structural legea. Pot spune că monitorizăm atent în perioada care urmează acest subiect și în măsura în care nu produce convulsii sau derapaje, un bun câștigat nu-l schimbi după un an, că unii sau alții nu-l agrează din varii motive.

Ați declarat că asigurătorii sancționați de Consiliul Concurenței au rate de solvabilitate peste valorile minime necesare, iar cerința minimă de capital este îndeplinită. Ce ne puteți spune despre evoluția acestor indicatori după plata amenzilor de către fiecare asigurător, amenzile fiind executorii?

Cristian Roșu: Da, este adevărat, asigurătorii sancționați de Consiliul Concurenței au rate de solvabilitate peste valorile minime necesare atât înainte de amendă, cât și după achitarea acesteia, stabilitatea pieței asigurărilor nefiind periclitată în vreun fel.

Mai există posibilitatea să asistăm la falimente pe piața asigurărilor, în perioada următoare?

Cristian Roșu: Având în vedere valorile SCR și MCR (n.r. Cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR)) ale companiilor de asigurare, nu se estimează să avem nici macar o deteriorare a stării financiare a acestora. Dar nu pot spune că nu urmărim cu atenție evoluția acestor indicatori, ca eventual să putem interveni daca situația o va impune.

Sute de clădiri din București sunt considerate pericol public în caz de cutremur. Ce ne puteți spune despre situația asigurărilor obligatorii de locuințe? Cum poate crește procentul de cuprindere la nivel național? Care este situația asigurărilor facultative de locuințe?

Cristian Roșu: Asigurarea obligatorie de locuințe este un alt element în atenția noastră, datorat gradului mic de cuprindere, având în vedere că este o asigurare obligatorie. Suntem într-un proces complex de analiză a legislației primare, pe care să o adaptăm condițiilor concrete, să o facem atractivă și funcțională în același timp, având în vedere toate neajunsurile semnalate în aplicarea ei.

Sperăm ca noua formă să o propunem ministerelor cu drept de inițiativă legislativă în prima parte a acestui an.

Care sunt evenimentele/reglementările cu impact pe piața asigurărilor în acest an?

Cristian Roșu: Primele reacții din 2019 sunt cele generate de legea IDD, precum și de normele de aplicare a acesteia. Aceste acte normative responsabilizează mai mult distribuitorii de asigurări în sprijinul consumatorului final. Sunt acte normative cu impact profund, care creează și un grad ridicat de birocrație, dar si de responsabilizare. Vom urmări cu atenție implementarea lor și vom aduce corecții atât în aplicarea lor, cât și în structură, dacă semnalele pe care le vom colecta vor crea premizele îmbunătățirii acestora, dar doar în ajutorul consumatorului.

Ca final al acestei discuții, vreau doar să subliniez rolul major pe care îl vor juca asigurările de sănătate, pe care eu le vad ca un principal element de dezvoltare al pieței asigurărilor și o foarte importantă sursă de finanțare a sistemului public de sănătate, dar despre acest aspect, poate cu altă ocazie.