Administratori de fonduri

Nr crt.

Entități raportoare

Denumire raportare

Denumire aplicație/canal de transmitere

Baza legala

Formatul de încărcare în aplicație (xls, pdf,html, etc)

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Observații/ Particularități

 
 

1

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

2

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Situația veniturilor și cheltuielilor

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

3

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Date informative

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

4

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Situația activelor imobilizate

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

5

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Pachet situații financiare conform IFRS

SIR

Art. 6 și 7 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

6

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Raportul administratorului

SIR

Art. 8-13 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

7

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Raportul auditorului extern

SIR

Art. 14 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

8

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Propunerea de repartizare a rezultatului

SIR

Art. 29 alin 1 sin Legea 82/1990r

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

9

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Declație de asumare a răspunderii

SIR

Art. 30 alin 1 sin Legea 82/1990r

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

10

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

11

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Situația veniturilor și cheltuielilor

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

12

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Date informative

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

13

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Scrisoare auditor financiar catre conducere/transmiterea motivelor pentru care scrisoare catre conducere nu a fost emisa

fax/posta/email

art. 27 (1) din Norma nr. 13/ 2019

PDF

anual

6 luni de la încheierea exerciţiului financiar

   

14

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Raport  auditor financiar suplimentar adresat conducerii

fax/posta/email

art. 25 lit. a din Norma nr. 13/2019

PDF

anual

în termen de maximum 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

   

15

SAI/ AFIA/ FP/ SIF

Raport comitet de remunerare

fax/posta/email

art. 49 alin. ( 2) din Regulamentul 2/2016

PDF

anual

transmis cu raportul anual, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

16

SAI/AFIA

Nota explicativa  privind respectarea principiilor de guvernanta din Regulamentul 2/2016

SIR

art. 49 alin. ( 2) din Regulamentul 2/2016

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

17

SAI/AFIA

top 10 investitori

SSER

la cerere

XLS, PDF

trimestrială

20 zile de la încheierea trimestrului

   

18

SAI/AFIA

Raport Comitet de audit

REGISTRATURĂ

Art.35 alin (2) din Norma 13/2019

letric

anual

30.iun

   

19

SAI/AFIA

Raportul de activitate al persoanei care ocupă funcția de conformitate

REGISTRATURĂ

Art. 44 din Regulamentul 9/2014  cu modificările și completările ulterioare

letric

anual

15.mar

   

20

SAI/AFIA

Raport privind structura portofoliilor individuale

SSER

Art. 50 alin.2 lit. b din Regulamentul nr. 5/ 2019

XLS

lunară

31.ian

   

21

SAI

Centralizator active portofolii individuale

SSER

Ar. 16-22 din Regulamentul 9/2014

XLS

lunară

9 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni

   

22

AFIA

 

SSER

Ar. 14 din Regulamentul 10/2015

PDF

lunară

10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni

   

23

SAI

Raportarea privind cerintelede fonduri proprii (COREPSAIS)

SIR

Art. 22 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 9/2014

XLS

semestrial

25 zile de la incheierea perioadei de raportare

   

24

SAI

Raport privind IFD în care investesc OPCVM-urile administrate

REGISTRATURĂ

Art. 51, lit. 1 din OUG 32/2012

letric

anual

-

   

25

AFIA

Raport privind activitatea de administrare a riscului

REGISTRATURĂ

Art. 13, alin. (3), pct. i) din Regulament ASF nr. 10/2015

letric

anual

în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an

   

26

AFIA

Raportare privind expunerea totală, valorarea totală a portofoliilor administrate, VAN, VUAN și a Levierului utilizat

REGISTRATURĂ

Art. 23, alin. (4) din Legea 74/2015

letric

trimestrial

sfărșitul fiecărui trimestru

   

27

AFIA

Raport privind testele de stres efectuate

REGISTRATURĂ

Art.23, alin (2), lit. e) din Legea 74/2015

letric

anual

-

   

28

FDI/ FIA

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

   

29

FDI/ FIA

Situația veniturilor și cheltuielilor

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

   

30

FDI/ FIA

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

31

FDI/ FIA

Situația veniturilor și cheltuielilor

SIR

Art. 3 alin(1) din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

32

FDI/ FIA

Pachet situații financiare conform IFRS

SIR

Art. 6 și 7 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

33

FDI/ FIA

Raportul administratorului

SIR

Art. 8-13 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

34

FDI/ FIA

Raportul auditorului extern

SIR

Art. 14 din Norma ASF  39/2015

PDF

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

35

FDI/ FIA

Situația activelor și obligațiilor

SSER

Art. 197 alin. 7 din Regulamentul ASF 9/2014 (FDI)
Art. 204 alin. 3 din Regulamentul ASF 15/2004 (FÎI/FIA)
Art. 50 alin. 1 și alin. 2 si art. 59 alin. 1 din Regulamentul ASF 7/2020 (FIA)

XLS

Săptămânal (FDI)
Lunar (FÎI/FIA)

*5 zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează (FDI)
*5 sau 15 zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, după caz, în funcţie de frecvenţa oferită investitorilor pentru răscumpărarea titlurilor de participare din activul F.I.A.I.R. la iniţiativa acestora
*20 de zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, cu o frecvenţă trimestrială, în cazul F.I.A.I.R. admis la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unei burse dintr-un stat terţ
*trimestrial în cazul A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul unui F.I.A. care se autoadministrează întocmeşte şi transmite la A.S.F.

Raportare transmisa în mod nestandardizat

 

36

FDI/ FIA

Situația detaliată a investițiilor

SSER

Art. 197 alin. 7 din Regulamentul ASF 9/2014 (FDI)
Art. 204 alin. 3 din Regulamentul ASF 15/2004 (FÎI/FIA)

XLS

Săptămânal (FDI)
Lunar (FÎI/FIA)

5 zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează

Raportare transmisa în mod nestandardizat

 

37

FDI/ FIA

Raport suplimentar adresat conducerii

fax/posta/email

art. 25 lit. a din Norma nr. 13/2019

letric/PDF

anual

în termen de maximum 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

   

38

FDI/ FIA

Scrisoare catre conducere/transmiterea motivelor pentru care scrisoare catre conducere nu a fost emisa

fax/posta/email

art. 27 (1) din Norma nr. 13/ 2019

letric/PDF

anual

6 luni de la încheierea exerciţiului financiar

   

39

Depozitari active OPCVM și FIA (OPC)

Raport privind activitatea de depozitare și custodie

REGISTRATURĂ

Art.80 alin (3) din din Regulamentul 9/2014  cu modificările și completările ulterioare

letric/PDF

anual

31.ian

   

40

Depozitari active OPCVM și FIA (OPC)

Raportari cu privire la depasirea limitelor legale de investitii

REGISTRATURĂ

Art. 197 alin. 7 din Regulamentul ASF 9/2014 (FDI)
Art. 204 alin. 3 din Regulamentul ASF 15/2004 (FÎI/FIA)

letric

ori de cate ori este cazul

de indata ce apare respectiva situatie

   

41

SAI/AFIA

Raport auditare sisteme informatice

REGISTRATURĂ

Art. 21 alin. (1) și art. 49 lit. b) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 30 iunie, conform categoriei de risc

   

42

SAI/AFIA

Raport privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

43

SAI/AFIA

Raportare indicatori sisteme informatice importante

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 49 lit. c) și Anexa 4 din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior