• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 10.02.2021
Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 10.02.2021

Bucureşti, 10 februarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Completarea versiunii în limba română a Ghidului Consumatorului în contextul Brexit.

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Wolfgang Kindl pentru un nou mandat în calitate de membru -președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Andreas Kößl pentru un nou mandat în calitate de membru -vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Wolfgang Kindl pentru un nou mandat în calitate de membru -președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viaţă S.A.;

Aprobarea domnului Theodoros Bardis pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea numirii domnului Onel Alex–Andrei în funcția de administrator și asociat unic al societății, modificării structurii acționariatului urmare a cesiunii părților sociale și modificărilor aduse conținutului preambulului articolului 3 şi articolului 6 ale Actului constitutiv al societății Fly Insurance Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Norofert S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Delaco Distribution S.A., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea S.B. Management Services, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societățile Continental Automotive România S.R.L., Continental Automotive Systems S.R.L. și Continental Automotive Products S.R.L., angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Continental Aktiengesellschaft, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Gothaer Asigurări Reasigurări S.A. ca urmare a reducerii capitalului social;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz – Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz – Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


10/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer