• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.02.2021
Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.02.2021

Bucureşti, 3 februarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)     Reglementare

Proiectul de Regulament de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 B)   Supraveghere

Sancționarea cu suspendarea activității a Societății Ecoroviserv S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea cu suspendarea activității a Societății Avn Training S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea cu suspendarea activității a Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor, în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia.

C)   Autorizare

Aprobarea cu amendamente a propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 24.07.2020;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv Actul constitutiv al acestei entități;

Avizarea instituției de credit Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaționale;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


03/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer