• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 28.10.2020
Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 28.10.2020

Bucureşti, 28 octombrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Reglementare

Instrucțiunea privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanțelor (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)   Autorizare

Aprobarea doamnei Trăistaru Carmen-Delia în funcția de conducător executiv – Director general al societății Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea alegerii de către BT Asset Management SAI S.A. a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) din OUG nr. 32/2012: New York Stock Exchange (SUA), Nasdaq Stock Market (SUA) și London Stock Exchange (Regatul Unit al Marii Britanii), precum și autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții: BT Clasic, BT Maxim, BT Euro Clasic, BT Agro, BT Energy, BT Technology și BT Real Estate;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții BT Index Romania – ROTX, BT Fix, BT Euro Fix și BT Dolar Fix administrate de către BT Asset Management SAI S.A.;

Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale Fondului deschis de investiții Raiffeisen Moderat Euro și ale Fondului deschis de investiții Raiffeisen Benefit Euro administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție a acestor fonduri;

Retragerea avizului de înregistrare la A.S.F. a Fondului de Investiții Alternativ AG Financial și radierea acestuia din Registrul A.S.F. din calitate de FIA;

Autorizarea modificării autorizației de funcționare a societății SAI Safi Invest S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Comtram S.A. Sibiu având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Silvana S.A. Cehu Silvaniei ca urmare a falimentului;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea modificării Contractului de administrare a Fondului de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea modificării Contractului de administrare a Fondului de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


28/10/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer