• Home Press Releases
    Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția potențialilor investitori să verifice dacă viitoarea societate parteneră este înregistrată în Registrul A.S.F.
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția potențialilor investitori să verifice dacă viitoarea societate parteneră este înregistrată în Registrul A.S.F.

București, 26 octombrie 2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția potențialilor investitori de a se informa temeinic asupra entității pe care o vizează în vederea încheierii unui contract de intermediere, în cazul adoptării deciziei de a efectua operațiuni cu instrumente financiare (în special cu cele complexe), respectiv de a verifica dacă societatea în cauză este înregistrată în Registrul A.S.F.

Anterior deciziei de a efectua operațiuni cu instrumente financiare complexe, investitorii trebuie să se asigure că înțeleg mecanismele asociate acestora. A.S.F  nu recomandă investițiile în astfel de instrumente dacă investitorii nu deţin cunoştinţe solide în domeniu și nu își permit riscul de a pierde banii investiți.

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția asupra faptului că furnizarea de servicii de investiţii sau desfăşurarea de activităţi de investiţii, fără a deţine autorizaţia sau aprobarea necesară, este incriminată de legislația pieței de capital ca infracțiune, cu consecințele aferente în ceea ce privește modalitatea de cercetare și sancționare a acestor fapte.

În vederea asigurării stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează, prin intermediul unei structuri nou-înființate, prestarea pe teritoriul României a serviciilor şi a activităţilor de investiţii, prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, de către entităţi care nu sunt autorizate, în condițiile expres stipulate de lege, să presteze astfel de servicii şi activităţi.

Acest demers al Autorității vizează, totodată, și promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase.

În ultimele două săptămâni, A.S.F. a publicat pe site-ul propriu informări către investitori cu privire la faptul că entitățile: Financial Caption International SRL, CFX Point, Investments Financiare Trading SRL (fostă Bitcoin Banii Viitorului SRL) și ORO Fintech Limited nu sunt autorizate/notificate/înregistrate în Registrul A.S.F. în vederea prestării de servicii și activități de investiții, respectiv oferirea de consultanță de investiții.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


26/10/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer