Raportare tranzacții si ordine suspecte

Subiecții prevăzuți la art. 16 din Regulamentul UE nr. 596/2014 au obligația de a raporta fără întârziere către ASF ordinele și tranzacțiile, inclusiv orice anulare sau modificare a acestora, care ar putea constitui o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, o manipulare a pieței sau o tentativă de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau de manipulare a pieței. 

Pentru a transmite un Raport de tranzacții și ordine suspecte, conform Regulamentului delegat UE 2016/957, trebuie să:

-   descărcați macheta de raportare AICI.
-   transmiteți macheta completată la adresa de email siap@asfromania.ro

 


11/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer