• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 14.10.2020
Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 14.10.2020

Bucureşti, 14 octombrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Normă privind activitatea de distribuție de asigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Normă privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)   Autorizare

Aprobarea domnului Paul Swoboda în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societății Fondul Proprietatea S.A. București;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Imsaproiect S.A. București ca urmare a radierii societății din Registrul Comerțului;

Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


14/10/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer