• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 07.10.2020

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 07.10.2020

Bucureşti, 7 octombrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Reglementare

Proiectul de Regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către entitățile reglementate de aceasta (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Instrucțiune privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al F.P.A.P. Vital și F.P.F. Aegon Esențial

C)  Autorizare

Autorizarea domnului Marin Șerban Valentin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Depozitarul Central S.A.;

Modificările aduse Procedurii nr. 1, la solicitarea Fondului de Compensare a Investitorilor, privind membrii Fondului de Compensare a Investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Retrasib S.A. Sibiu;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății IFMA S.A.;

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Foros S.A. Odorheiu Secuiesc ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;

Proiectele de achiziție prezentate de societatea Uniqa Österreich Versicherungen AG pentru dobândirea de participații calificate directe la societățile Uniqa Asigurări S.A. și Uniqa Asigurări de Viață S.A., în contextul fuziunii prin absorbție dintre Uniqa Österreich Versicherungen AG și Uniqa International AG;

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (nou mandat administrator și modificarea unui articol);

Avizarea Raiffeisen Bank S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.