• Home Press Releases
    Mai mult de jumătate dintre petițiile primite pe piața asigurărilor, soluționate în favoarea consumatorilor

Mai mult de jumătate dintre petițiile primite pe piața asigurărilor, soluționate în favoarea consumatorilor

Bucureşti, 6 octombrie 2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a soluționat în favoarea consumatorilor, în primul semestru al anului 2020, un număr de 9.780 petiții și informări de neconformitate[1] (54%), analizate în mod unic pe petent, primite pe sectorul asigurărilor-reasigurărilor. Dintre acestea, 77,47% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare.

A.S.F. a constatat ca neîntemeiat formulate/soluționate nefavorabil 8.331 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic (46%), reprezentând spețe asupra cărora Autoritatea nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale și/sau pentru care nu poate solicita asigurătorilor plata pretențiilor de despăgubire formulate.

Număr total de petiții

Autoritatea de Supraveghere Financiară a înregistrat, în semestrul I al anului 2020, un număr de 21.861 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 114,85% față de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019.

Pentru o evidențiere corectă și pentru comparabilitatea datelor cu cele aferente perioadei de referință (semestrul I  al anului 2019), în analiza întocmită pentru semestrul I al anului 2020, numărul petițiilor și al informărilor de neconformitate înregistrate la A.S.F. în această perioadă se va prezenta cumulat.

Dintre cele de 21.861 petiții și informări de neconformitate, 97,18% reprezintă petiții și informări de neconformitate aferente pieței asigurărilor - reasigurărilor, 2,16% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, 0,36% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare, iar 0,30% reprezintă solicitări diverse care excedează competența Autorității de Supraveghere Financiară.

Petiții înregistrate pe piața asigurărilor – reasigurărilor

În semestrul I al anului 2020, pentru piața asigurărilor – reasigurărilor au fost primite 21.244 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 125,14% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. 

Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 18.111 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 133,75% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Celelalte petiții și informări de neconformitate (3.133) au fost conexate sau clasate.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la A.S.F. a fost constatat faptul că cele 18.111 petiții și informări de neconformitate analizate și soluționate în mod unic pe petent în semestrul I al anului 2020 reprezintă 2,80% din numărul total al dosarelor de daună avizate de către asigurători în semestrul I al anului 2020 și 0,11% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 30.06.2020.

Ce au reclamat petenții: Aspectul cel mai des reclamat în semestrul I al anului 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor A.S.F. / condițiilor contractuale, aspect regăsit în 17.554 cazuri (96,92%).

Structura petițiilor în funcție de clasa de asigurare: cea mai mare pondere o dețin petițiile și informările de neconformitate înregistrate pe clasa A10 - asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA și Carte Verde), cu 17.346 petiții și informări de neconformitate (95,78% din total), în creștere cu 141,79% față de numărul petițiilor înregistrate pe această clasă în semestrul I al anului 2019.

În urma analizei petițiilor înregistrate la A.S.F., în semestrul I al anului 2020, din punct de vedere al societăților cu cel mai mare număr de petiții, au fost constatate următoarele:

  • societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în semestrul I al anului 2020 este Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., cu 11.225 petiții și informări de neconformitate (61,98% din numărul total), în creștere cu 199,57% față de semestrul I al anului 2019;
  • societatea City Insurance S.A. a înregistrat 5.129 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în semestrul I al anului 2020 (28,32% din numărul total), în creștere cu 139% față de semestrul I al anului 2019;
  • cu excepția societăților de asigurare Asirom VIG S.A. și Uniqa Asigurări S.A., care au înregistrat o scădere a numărului petițiilor și informărilor de neconformitate, celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat creșteri.

Petiții înregistrate pe piața pensiilor private

În  semestrul I al anului 2020 pentru piața pensiilor private s-au înregistrat 473 petiții, în scădere cu 18,17% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Au fost analizate în mod unic pe petent 438 petiții, celelalte petiții (35) fiind conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și procedurilor interne.

Din totalul petițiilor unice soluționate, 83,33% au vizat fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petițiile transmise de către participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 0,68% din total. Diferența, de 15,98%, reprezintă petiții pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost soluționate în favoarea petenților 93,61% dintre petiții - la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal - iar 6,39% dintre petiții au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Petiții înregistrate pe piața instrumentelor și investițiilor financiare

În semestrul I al anului 2020, pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare s-au înregistrat în total 78 petiții, în scădere cu 33,90% față de numărul petițiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019. Au fost analizate și soluționate în mod unic pe petent 53 petiții, celelalte 25 petiții au fost conexate sau clasate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 și procedurile interne.

Repartiția petițiilor unice pe tipuri de entități reclamate arată că 18,87% au fost înregistrate pentru emitenți, 9,44% au fost înregistrate pentru societăți de administrare a investițiilor, 9,44% au fost înregistrate pentru entități neautorizate, iar 62,25% sunt înregistrate pentru alte entități.

Au fost finalizate în favoarea petenților 71,70% dintre petiții - la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal - iar 28,30% au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Analiza detaliată a petițiilor și informărilor de neconformitate înregistrate la A.S.F. în semestrul I al anului 2020 poate fi consultată aici.

                                                                                                  

*****

[1] În acord cu dispozițiile art. 4 alin. (25) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, în semestrul I al anului 2020 au fost gestionate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, separat de petiții, informări privind nerespectarea cadrului legal de către asigurători - informări de neconformitate - care sunt transmise de către cesionari sau împuterniciți ai acestora, în baza unor contracte de cesiune de creanță încheiate cu persoanele prejudiciate în dosarele de daună RCA.

 

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.