Informare de presă

București, 5 octombrie 2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară aduce la cunoștință faptul că toți membrii executivi ai Consiliului Autorității dețin Autorizație de Acces la informații clasificate din clasa de secretizare ”Secret de Stat”, fiind avizați pozitiv pentru acces la informații clasificate prin decizie a Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), conform prevederilor legale în vigoare.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.