ReSE3

Descrierea formatului de raportare :DTI-G001-12-2010-10-30-ReSE


ATENȚIE SCHIMBARE ADRESE E-MAIL! Aducem la cunoștință entităților raportoare faptul că, începând cu data de 01.06.2015, adresele de email pentru raportările transmise prin aplicația ReSE 3 vor fi raportari.electronice@asfromania.ro,respectiv proceduri.intermediari@asfromania.ro.Consultanti  
de investiţii 
S.I.F. S.A.I. S.F.I.M. Fonduri deschise  
de investiţii
Fonduri închise  
de investiţii
Operatori
de piaţă
Pieţe Instituţii  
de credit
S.S.I.F. Investitor Traderi Depozitari Societăţi de
compensare decontareTipuri raportari 
      Formularele xls publicate pe websiteul CNVM sunt raportări ReSE3
      Formularele ce pot fi completate în cardul SSER@CNVM sunt raportări SSER
      Formularele xls (machete) publicate in sistemul SIR@CNVM sunt raportări SIR

Info trimitere raportari grupate în acelasi eMail
  Raportarile ReSE3 pot fi grupate astfel :
 
    1. RZTRST 
    2. RWFP
    3. RLBAC419
    4. RLISPN cu RLISPR cu RLISDN 
    5. RLR327A cu RLR327B cu RLR327C cu RLR327D 
    6. RTSFA cu RTSFP 
    7. PCFII 
    8. PCFDI 
    9. RTSEFII 
   10. RTSEFDI

Raportări \"zero\"
Fiecare raportare are un eveniment declansator al activitatii de intocmire si transmitere a acesteia. Aceste raportari permit delararea existentei sau inexistentei evenimentului supus raportarii. In cazul în care în perioada de referintă a raportării au existat unul sau mai multe evenimente atunci detaliile acestor evenimente vor fi curpinse ca date în cadrul raportării. In situatia inexistentei in perioada de referintă a evenimentului declansator se poate trimite un formular de raportare necompletat.
Metoda de transmitere
Pentru a trimite raportarile ReSE3 aveti la dispozitie doua metode :  
Metoda principala Metoda de backup
prin eMail prin aplicatia SSER@CNVM
raportari.electronice@asfromania.ro
proceduri.intermediari@asfromania.ro
Detalii modalitate transmitere
v 4.3 v 4.5
Detalii Sistem
Transmiterea se face în clar prin protocolul folosit de eMail. Transmiterea se face criptat prin intermediul functionalitatilor aplicatiei SSER@CNVM
Toate raportarile de mai jos trebuie trimise semnate electronic.

Puteti folosi doar una dintre aceste metode in functie de nevoile si asteptarile dv. sau puteti sa le folositi pe amandoua.
Termenul de raportare
Raportarile ReSE3 trebuiesc trimise înainte de termen astfel încat în cazul în care apar probleme la fluxul de transmitere/validare raportarea să poată fi corectată si retransmisă fară a depăsi termenul de raportare.
Transmiterea cu succes este descrisă în Regulamentul C.N.V.M. nr. 27 / 2010 .
Semnatura electronica
Raportarile ReSE3 nu se trimit in format pdf prin S.S.E.R. Articolul 10 Alin 7 la din Regulamentul C.N.V.M. introduce obligativitatea de a semna si trimite scanat în format pdf doar raportarile ce se completeaza în SSER@CNVM nu cele publicate pe siteul CNVM (ReSE3@CNVM).
Legislatie privind semnatura electronica MCSI
Legislatie privind marca temporala MCSI


Consultanți de investiţii

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.1 din 01.03.2013
3.0 din 06.05.2011
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.2 din 01.03.2013
1.1 din 05.11.2008
Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
3
Raportări/corecţii trimestriale/anuale petiții

RTPETCI-ID-T-20.xlsx sau CTPETCI-ID-T-20.xlsx

RTPETGCI-T-10.xlsx  RTPETGCI-A-10.xlsx

RTPETCI-ID-A-20 

1.0 din 09.01.2013 Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015, care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :
 
4 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 01.03.2013 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 01 Martie 2013 pentru trimestrul patru 2012
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
5 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 01.03.2013

 

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010.
Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.

S.I.F.

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.5 din 01.12.2010
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere : pe fax şi electronic folosind una dintre variantele :
 3 Raportări trimestriale/anuale  petiții

RTPETGSIF-ID-A-10

RTPETGSIF-ID-T-10
 1.0 din 15.01.2016  Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015,  care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :

 

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.

S.A.I.

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.5 din 01.12.2010
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere : pe fax şi electronic folosind una dintre variantele :
 
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 09.07.2008 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 30 Mai 2008 pentru trimestrul a.c.
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite
nomenclator tari organizatii

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 25.08.2008
 
5 RCISAI
Raportarea incidentelor constatate în folosirea sistemelor de raportare.
1.1 din 13.04.2011
1.0 din 22.03.2011
Nume : Raportare Curenta Incident SAI
Act : Aceasta raportare este facultativă
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Incepând cu : 22.03.2011
Frecvenţă : raportare curenta
 
6
Raportări/corecţii trimestriale/anuale petiții 

RTPETSAI-ID-T-20.xlsx
 sau CTPETSAI-ID-T-20.xlsx

RTPETGSAI-T-10.xlsx  RTPETGSAI-A-10.xlsx

RTPETSAI-ID-A-20

1.0 din 09.01.2013 Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015,  care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :
 

 

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.

S.F.I.M.

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSESFIM
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.2 din 01.03.2013
1.1 din 05.11.2008
Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
3


Raportări/corecţii trimestriale/anuale petiții 

RTPETSFIM-CODBIC-T-20.xlsx sau CTPETSFIM-CODBIC-T-20.xlsx 

RTPETGSFIM-CODBIC-A-10.xlsx  RTPETGSFIM-CODBIC-T-10.xlsx

RTPETSFIM-CODBIC-A-20.xlsx

1.0 din 20.07.2015 Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015,  care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hârtie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Fonduri deschise de investiţii

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PCFDI
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSEFDI
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :

LEGENDA


Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Fonduri închise de investiţii

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PCFII
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.4 din 18.08.2008
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSEFII
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :

LEGENDA


Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Operatori de piaţă

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PCOP
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.5 din 05.05.2009
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSEOP
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.05.2009 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 09.07.2008 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 30 Mai 2008 pentru trimestrul a.c.
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite
nomenclator tari organizatii

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 25.08.2008

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hârtie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Pieţe

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PCPIETE
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.5 din 05.05.2009
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSEPIETE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.05.2009 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
3 RLISA
Raportul investiţiilor străine în acţiuni
2.0 Termen : 10
Incepând cu : 01 ianuarie 2008
Frecvenţă : lunar
Metoda trimitere :
Nomenclator Cod BIC
Cum completez? versiune nouă din 04.09.2008
4 RLISO
Raportul investiţiilor străine în obligaţiuni
2.0
 

LEGENDA


Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Instituţii de credit

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011
1.9 din 01.12.2010
1.8 din 06.04.2010
1.7 din 18.12.2009
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSEIC
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.2 din 06.04.2010
1.1 din 05.11.2008
Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
 
3 RZTRST xls xml
Valoarea tranzacţiilor efectuate de clienţii staff
1.2 din 20.10.2008 Act : Solicitare C.N.V.M.
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Termen : Ora 15:00 pentru ziua anterioară
Incepând cu : 13 Octombrie 2008
Frecvenţă : zilnic
Cum completez ? In curând
 
 
4 RCPROCOPIS xls
Opisul pentru trimiterea procedurilor
1.1 din 01.12.2012
1.0 din 17.01.2011
Act : Instrucţiunea nr. 01/2011
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Incepând cu : 17.01.2011
Frecvenţă : raportare curenta

Cum completez ?
Nota : Procedurile in format pdf trebuie trimise dupa primirea confirmarii faptului ca RCPROCOPIS a fost incarcat cu succes.
 
5 RCIIC xls
Raportarea incidentelor constatate în folosirea sistemelor de raportare.
1.1 din 12.04.2011
1.0 din 22.03.2011
Nume : Raportare Curenta Incident IC
Act : Aceasta raportare este facultativă
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Incepând cu : 22.03.2011
Frecvenţă : raportare curenta
 
6

Raportări/corecţii trimestriale/anuale petiții 

RTPETINCR-CODBIC-T-20.xlsx sau CTPETINCR-CODBIC-T-20.xlsx

RTPETGINCR-T-10.xlsx  RTPETGINCR-A-10.xlsx

RTPETINCR-CODBIC-A-20

1.0 din 20.07.2015 Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015,  care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :

LEGENDA


Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


S.S.I.F.

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.1 din 20.05.2013
3.0 din 06.05.2011
2.0 din 17.01.2011
1.9 din 03.12.2010
1.8 din 01.12.2010
1.7 din 20.08.2009
Act : Instrucţiunea nr. 07/2007
Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 09.07.2008 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 30 Mai 2008 pentru trimestrul a.c.
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite
nomenclator tari organizatii

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 25.08.2008
 
 
5 RLBAC419 xls
Balanţa analitică Contul 419
1.0 din 28.11.2008 Act : Solicitare C.N.V.M.
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Termen: data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară
Începând cu: 10 Decembrie a.c. pentru luna noiembrie a.c.
Frecvenţă: lunar
 
 
6 RCPROCOPIS xls
Opisul pentru trimiterea procedurilor
1.1 din 01.12.2012
1.0 din 17.01.2011
Act : Instrucţiunea nr. 01/2011
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Incepând cu : 17.01.2011
Frecvenţă : raportare curenta

Cum completez ?
Nota : Procedurile in format pdf trebuie trimise dupa primirea confirmarii faptului ca RCPROCOPIS a fost incarcat cu succes.
 
7 RCISSIF xls
Raportarea incidentelor constatate în folosirea sistemelor de raportare.
1.1 din 12.04.2011
1.0 din 22.03.2011
Nume : Raportare Curenta Incident SSIF
Act : Aceasta raportare este facultativă
Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
Incepând cu : 22.03.2011
Frecvenţă : raportare curenta
 
8
Raportări/corecţii trimestriale/anuale petiții 

RTPETSSIF-CODBIC-T-20.xlsx sau CTPETSSIF-CODBIC-T-20.xlsx 

RTPETGSSIF-CODBIC-T-10.xlsx  RTPETGSSIF-CODBIC-A-10.xlsx


RTPETSSIF-CODBIC-A-20.xlsx

1.0 din 20.07.2015 Act : Regulamentul nr. 4/ 2018, Regulamentul nr. 1/2016  și Regulamentul nr. 9/2015,   care abrogă Instrucţiunea nr. 07/20.12.2012 Incepând cu : 20.07.2015. 
Frecvenţă : trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului
Cum completez ? versiune nouă din 15.01.2016
Metoda trimitere :
 

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hârtie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Investitor

Nr Cod raportare Versiunea Detalii
Proiect Tip conţinut Cine raportează Tip entitate raportoare COD
1 RCSSAC sau CCSSAC
(Raportari/corectii curente short selling actiuni)
D (formular de date - inregistrare in vederea raportarii) R (Raportor - persoana care raportează in numele celui care detine pozitia scurta neta) PF RCSSACDRPF
CCSSACDRPF
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
Incepând cu : 01 Noiembrie 2012

Frecvenţă : la apariţia evenimentului ce trebuie raportat

Se trimite la: short.selling@cnvmr.ro

Cum completez ?

2 PJ RCSSACDRPJ
CCSSACDRPJ
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
3 I (Investitor - persoana care detine pozitia scurta neta) PF RCSSACDIPF
CCSSACDIPF
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
4 PJ RCSSACDIPJ
CCSSACDIPJ
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
5 P (formular pentru transmiterea pozitiilor scurte nete) R (Raportor - persoana care raporteaza in numele celui care detine pozitia scurta neta) PF RCSSACPRPF
CCSSACPRPF
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
6 PJ RCSSACPRPJ
CCSSACPRPJ
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
7 I (Investitor - persoana care detine pozitia scurta neta) PF RCSSACPIPF
CCSSACPIPF
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013
8 PJ RCSSACPIPJ
CCSSACPIPJ
1.0 din 01.11.2012
1.1 din 01.02.2013

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hârtie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Traderi

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 01.03.2013 Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 01.03.2013 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
Următoarele două raportări înlocuiesc raportările BNR din aplicaţia Raportări electronice.
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 01.03.2013 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 30 Mai 2008 pentru trimestrul a.c.
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite
nomenclator tari organizatii

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 01.03.2013

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hârtie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.


Depozitari

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 06.05.2011 Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 05.11.2008 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Incepând cu : 01.08.2008
Frecvenţă : Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere :
 
Următoarele două raportări înlocuiesc raportările BNR din aplicaţia Raportări electronice.
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 01.03.2013 Termen : 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Incepând cu : 01 Martie 2013 pentru trimestrul patru 2012
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situatia pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 01.03.2013

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.

Societăţi de compensare decontare

Nr Cod raportare
Denumire
Versiunea Detalii
1 PC
Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare
3.0 din 01.03.2013 Frecvenţă : Lunar (de preferat la începutul lunii) şi de câte ori se modifică persoana de contact
Metoda trimitere :

Această raportare nu trebuie trimisă pe suport hârtie (fax)
 
2 RTSE
Raportarea persoanelor care au semnătură electronică
1.1 din 01.03.2013 Act : Dispunere de măsuri nr. 04/24.06.2008
Începând cu : 01.08.2008
Frecvenţă: Trimestrial
Cum completez ? versiune nouă din 28.01.2009
Metoda trimitere:
 
Următoarele două raportări înlocuiesc raportările BNR din aplicaţia Raportări electronice.
3 RTSFA
Situatia activelor
1.4 din 01.03.2013 Termen: 35 de zile de la sfârşitul trimestrului
Începând cu : 01 Martie 2013 pentru trimestrul patru 2012
Frecvenţă : trimestrial
Metoda trimitere :
Nomenclatoare
nomenclator tipuri instrumente financiare
SEC 95
nomenclator monede
nomenclator scadente credite
nomenclator scadente depozite

Precizări metodologice
instrumente financiare
sectoare institutionale
Cum completez ?
4 RTSFP
Situația pasivelor
Nu se completează datele pentru instrumentul PF52
1.5 din 01.03.2013

LEGENDA

Aceste raportări trebuie trimise semnate electronic în conformitate cu cerinţele din Regulamentul 27 / 2010. Aceste raportări NU se trimit pe suport hartie (fax, posta) se trimit doar electronic la raportari.electronice@asfromania.ro.