• Home Announcement of european bodies/ or international
    Directiva Delegată (UE) 2023/2775 pentru ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva Delegată (UE) 2023/2775 pentru ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene