• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei ASF nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei ASF nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor