• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor ....

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor ....