• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor