• Home Public Consultations
    PROIECT REGULAMENT pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață