Anunț invitație participare selecție practicieni în insolvență -- 22.10.2021