Secondary legislation PIII

Page under construction

SECONDARY LEGISLATION

 

Regulated topic    

Rules issued for applying the Law no. 204/2006

1. Authorization

1.1 The  authorization of the origin of the capital paid by the founder

Norma nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative 

1.2 The authorisation to establish pension companies and authorisation to manage privately managed pension funds

Rule no. 23/2016 on the authorisation to establish pension companies and authorisation to manage voluntary pension funds

1.3 Approval / notification of the persons proposed in the management structures and for the exercise of key functions

Regulamentul nr. 1/2019 (forma consolidată, iunie 2020) privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 1/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 10/2020

1.4 Prudential assessment of acquisitions and increases in participations

Regulamentul nr. 3/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 3/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 11/2017 și Regulamentul nr. 10/2020

1.5 Outsourcing the activity of administration and investment of pension fund assets

Hotărârea CSSPP nr. 21/2008 privind externalizarea activităţii de administrare şi investire a activelor fondului de pensii, în contextul legal al sistemului pensiilor private din Romania

1.6 Multi-pillar authorization

Norma nr. 8/2010 (forma consolidată, februarie 2010) privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Norma nr. 8/2010 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 13/2014, Norma  nr. 19/2019 și prin Norma 7/2020 

1.7 Administrator's end of the activity

Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

1.8 The authorization of private pensions funds

Rule no. 23/2015 on the authorisation of the voluntary pension fund , Published in the Official Journal of Romania, Part I No. 986 of 31 December 2015

1.9 The prospectus of the pension scheme  

Norma nr. 16/2010 (forma consolidată, octombrie 2019) privind prospectul schemei de pensii facultative

Norma nr. 16/2010 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2012 și Norma  nr. 17/2014

1.10 Authorization of the financial auditor

Norma 13/ 2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

 1.11 Authorization of the depositary

Rule no. 10/2014 on the Depository and Custody Activity of the Voluntary Pension Funds’ Assets

1.12 Authorization of entities that perform marketing activity

Rule no. 16/2013 on the marketing activity of the voluntary pension fund

 

1.13 Fees Rule no. 16/2014 amending and supplementing Rule No. 2/2011 on the adhesion and record of participants to the voluntary pension funds

2. Participants and process

 

2.1  Adherence and record of participants in private pension funds

Rule no. 18/2018 on the adherence and registration of the participants in optional pensions funds

 

2.2 Protection of participants in case of merger of private pension funds 

Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

2.3 Use of the participant's net personal assets in a private pension fund, in case of disability and in case of death

Rule no. 28/2017 on the use of the personal net asset of the participant in a voluntary pension fund

2.4 Transfer of participants

Norma nr. 14/2006 (forma consolidată, octombrie 2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative

Norma nr. 14/2006 (forma inițială), modificată și completată prin Norma nr. 13/2017, Norma nr. 15/2021

2.5 Receipts and payments carried out through the accounts of the pension fund

Norma nr. 18/2009 (forma consolidată, nov. 2019) privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

Norma nr. 18/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 26/2017

3. Prudential rules and transparency

 

 

3.1 Technical provision

Rule no. 26/2015 on the actuarial calculation of technical provisions for voluntary pension funds

3.2 Profitability rates

Rule no. 10/2009 on the rate of return of optional pension funds

3.3 Reporting and transparency obligations

 

Rule no. 25/2015 on the reporting and transparency obligations in the voluntary pension system

3.4 Advertising materials

 

Norma nr. 5/2006 (forma consolidată, octombrie 2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

Norma nr. 5/2006 (forma inițială),  modificată prin Norma  nr. 15/2014

 4. Corporate governance  

 4.1. Internal control, internal audit, risk management

RULE no. 3/2014 on internal control, internal audit and risk management in the private pension system

4.2 Principles of corporate governance

Regulamentul nr. 2/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2019 și Regulamentul nr. 10/2020

4.3. Management of operational risks generated by information systems

Norma nr. 4/2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr. 4/2018 

 

4.4 Archiving

Norma nr. 33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 33/2017 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr 10/2020 

5. Special measures

5.1 Special supervision

Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

5.2 Special administration

Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

6. Private pension fund investments

6.1  Investments

Rule no. 11/2011 on investing and evaluating the assets of private pension funds

 

6.2 Temporary derogations from investment limits

Norma nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat  

Norma nr. 8/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

7. Private pension system accounting

7.1 Accounting rules

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, iunie 2020) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017, Norma nr. 1/2018, Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020

7.2 Annual financial statements

Rule no. 7/2017 on the preparation and submission of individual annual financial statements of entities in the private pension system

7.3 Accounting reports

Rule no. 34/2016 on the biannual accounting reporting system for private pensions

7.4 Inventory

Rule no. 25/2016 on the inventory of patrimonial elements of private pension funds

8. Activity control, money laundering and international sanctions

8.1 Control of entities

Regulamentul nr. 11/2016 (forma consolidată, aprilie 2021) privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 11/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 17/2020 și prin Regulamentul nr.4/2021

8.2 Money laundering

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr. 10/2020

8.3  International sanctions

Norma nr. 11/2009 (forma consolidată, octombrie 2019) privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

Norma nr. 11/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2010

9. Disputes

Alternative dispute resolution

Regulamentul nr. 4/2016 (forma consolidată, 2019) privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 4/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9//2017 și Regulamentul nr. 3/2019

 

The regulations available in this section are for information only. The version published in the Official Gazette represents their official form.